غمَی، یک پیرمرد افغان از خدمات بهداشتی کمیته سویدن در ولسوالی دایمیرداد تمجید می کند

غمَی ۷۲ ساله که در روستای ترناوی ولسوالی دایمیرداد ولایت وردک زندگی می کند، از ارائه خدمات بهداشتی توسط کمیته سویدن از طریق یک مرکز بهداشتی جامع (CHC+) در تنگی سیدان، یک منطقه ای دورافتاده ابراز رضایت و تشکری می کند.

جولای 15, 2021, by شکریه صافی