طفل هفت ساله سند فراغت خود را از سوی سفیر سویدن مقیم افغانستان آقای توبیاس تیبرگ طی یک مراسم فراغت اطفال دارای معلولیت از مرکز آموزشی در دفتر کمیته سویدن برای افغانستان در شهر مزار شریف دریافت می نماید. عکاس | نیکلاس ایرکسن

"معلولیت نمی تواند مانع رفتن من از مکتب شود". نشان این شعار از سوی محمد ۸ ساله در مراسم فراغت وی برداشته شده است. عکس | کمیته سویدن برای افغانستان/ نیکلاس ایرکسن

۱۸۱ طفل با وجود داشتن معلولیت از مرکز آموزشی فارغ شدند

 ۱۸۱ تن اطفال دارای معلولیت از یک مرکز آموزش های ابتدایی و آمادگی که از سوی کمیته سویدن برای افغانستان به پیش برده میشود، فارغ گردیدند. این اطفال اکنون شامل نصاب درسی معارف کشور شده و برای ادامه تعلیمات شان شامل مکاتب عادی دولتی میشوند. حدود ۸۰ تن از شاگردان دارای معلولیت در این مراسم فراغت با حضور سفیر سویدن مقیم افغانستان اشتراک ورزیدند.

آقای توبیاس تیبرگ، سفیر سویدن مقیم افغانستان در پایان این محفل اظهار داشت: "من از توانایی ها و تعهدات که این اطفال از خود نشان میدهند تحت تأثیر قرار گرفته ام. جامعه باید درک کند که افراد جوان دارای معلولیت از توانایی ها و از حق دسترسی به تعلیم و تربیه همانند دیگران برخوردار هستند."

آموزش و تعلیمات ابتدایی این اطفال برای آماده ساختن آنان جهت شمولیت در مکاتب عادی دولتی از سوی کمیته سویدن برای افغانستان فراهم میگردد؛ موسسه ای که از سال ۱۹۸۲ میلادی به اینسو در افغانستان کار و فعالیت میکند. در میان این ۱۸۱ تن، ۶ تن آنان بین سنین ۶ الی ۱۲ سال قرار دارند و اینها چهار نوع معلولیت دارند: معلولیت فزیکی، بصری، شنیداری و دماغی. کمیته سویدن برای افغانستان دارای ۱۰ مرکز آموزش های ابتدایی و بازتوانی اطفال دارای معولیت در ولایات بلخ، جوزجان و سمنگان میباشد. حدود ۸۰ طفل همراه با والدین ایشان توانستند در این مراسم با حضور نمایندگان و مقامات عالی رتبه از سه ولایت نامبرده در شهر مزارشریف مورخ پنج شنبه، ۱۹ آپریل سال روان میلادی حضور به هم برسانند.     

محمد طفل ۸ ساله که دارای معلویت بوده و حالا آمادۀ شمولیت در مکاتب عادی دولتی شده است میگوید: "من از مرکز آموزش های ابتدایی و بازتوانی معلولین شمارش، خواندن و نوشتن و ساختن جملات کوتاه را آموخته ام. در این جریان من زبان اشاری را نیز آموخته ام. او با افتخار یک نشان را بر میدارد که در آن شعار داده شده است "معلولیت نمی تواند مانع رفتن من به مکتب شود".

در جریان این آموزش ابتدایی، اطفال که دارای معلولیت بصری اند خواندن و نوشتن را با استفاده از بریل، زبان اشاری و وسیله ای برای خوانش اطفال دارای معولیت، آموخته اند. برای آنعده از اطفال که دارای معلولیت فزیکی اند، کمیته سویدن برای افغانستان پا های مصنوعی و تمرینات را فراهم میدارد تا آنها بتوانند در مکاتب حضور بیابند. در عین حال کمیته سویدن برای افغانستان برای آنعده از استادان مکاتب دولتی که در صنوف خویش شاگردان دارای معلولیت را تدریس می نمایند، نیز تمرینات و آموزش هایی را فراهم میدارد تا نیازمندی های این شاگردان را در صنف مدنظر گیرند.

کمیته سویدن برای افغانستان تعلیمات ابتدایی و آماده سازی اطفال دارای معلولیت را در ولایات بلخ، جوزجان و سمنگان از سال ۲۰۰۰ میلادی بدینسو فراهم داشته و تا کنون به تعداد ۱۶۷۷ تن اطفال دارای معلولیت از این مراکز فارغ شده اند. بیشتر این اطفال در مکاتب عادی دولتی شامل شده اند؛ جائیکه آنان در کنار سایر اطفال بدون معلولیت به ادامۀ تعلیمات شان پرداخته اند. برخی از این اطفال حتی از دانشگاه فارغ گردیده اند.

روح الله میرزایی، یک تن از دانش آموزان رشته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ که در این مراسم فراغت اشتراک ورزیده است میگوید: "قسمیکه میدانید من نابینا هستم و دیگر محصلین اینچنین نیستند، ولی آنها با من بسیار برخورد نیک میکنند و به من کمک میکنند. من در پوهنتون احساس معلولیت نمی کنم. مشکل من با ماشین چاپ بریل و کتاب بریل است.