فرصت های آموزشی برای دختران در کمپ های زمستانی

شعیب، شمیلا، حسنا و نزدک به چهل تن از دختران و پسران در یک صنف آموزشی در قریه سر چشمه ولسوالی کشنده ولایت بلخ مصروف آموزش و بازی های تفریحی اند. آنان در یک کورس زمستانی دو ماهه اشتراک کرده اند که از طرف کمیته سویدن برای افغانستان ایجاد گردیده است.

شمیلا ده سال دارد و صنف دوم مکتب محلی که از سوی کمیته سویدن در این منطقه ایجاد شده است. او میگوید: "سالهای گذشته ما این فرصت را نداشتیم تا بتوانیم در رخصتی های مکتب درس بخوانیم. خوشحالم که این فرصت را دارم تا در این کورس زمستانی شرکت کرده ام. همگی اینجا با شوق و علاق درس میخوانند و بازی ساعت تیری مینمایند."

بخش تعلیم و تربیه کمیته سویدن برای افغانستان دو صنف آموزشی را در ولسوالی کشنده ولایت بلخ و یک صنف را در ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان در رخصتی های زمستانی مکاتب ایجاد نموده است و زمینه را برای آموزش دختران و پسران فراهم نموده است.

محمد اکبر قاطع، مسوول برنامه تعلیم و تربیه کمیته سویدن در شمال میگوید: "صنف های زمستانی دو ماه است که در مجموع 146 دختر و پسر در آن درس میخوانند. تمرکز اصلی برای ایجاد فرصت برای دختران است. اطفال در دهات این فرصت را ندارند تا در رخصتی های زمستانی درس بخوانند و بازی های طفلانه نمایند. به همین منظور صنف های زمستانی بهترین فرصت برای آنان است تا برای سال تعلیمی جدید آماده شوند."

وی همچنان علاوه میکند: "در این صنفها مضامین چون خوانش، ریاضی، علوم دینی و خواندن قصه های آموزشی و تفریحی شامل است. تمام امکانات آموزشی توسط بخش تعلیم و تربیه تهیه شده است و به گونه منظم نظارت میشود."

در گوشه ای از صنف، فرشنای 11 ساله، داستانی را برای دیگران با صدای بلند میخواند. او صنف دوم مکتب است و دوست دارد تا در آینده معلم شود و به دختران قریه کمک کند. او میگوید: "فرصتی خوبی است تا بیاموزیم. دوست دارم همگی در کنارم جمع شوند و من برایش داستان بگویم. آرزویم پرورش اطفال قریه است. معلم شدن را دوست دارم. در قریه امکانات کورس های زمستانی وجود ندارد. من و سایر اطفال که اینجا هستند از فرصت به وجود آمده خوشحالیم."

رساالدین رشیدی، استاد این صنف از علاقه این شاگردان میگوید: "اطفال را که اینجا میبینید در گذشته ها زمستان را در خانه و کارهای روزمره سپری مینمودند. آنان روزانه بیشتر از دو ساعت را اینجا درس میخوانند و بازی مینمایند. آموزش دو ماهه کمک میکند تا اطفال بتوانند برای درس های مکتب خوب آماده شوند."

آقای قاطع همچنان اضافه میکند: "مواد درسی، استاد، قرطاسیه و همه وسایل آموزش برای کارهای عملی برای شاگردان از طرف کمیته سویدن برای افغانستان در نظر گرفته شده است. اینها به گونه جدی نظارت میشوند و روند آموزش در این کورسهای زمستانی به خوبی به پیش میرود."

بخش تعلیم و تربیه کمیته سویدن برای افغانستان در شمال کورس های زمستانی را در سال 2019 آغاز کرد. در آغاز سه صنف در ولسوالی کشنده ولایت بلخ تشکیل شد که مجموع 125 تن اشتراک کننده داشت که ۱۱۵ آنان دختران بودند.