غمَی، یک پیرمرد افغان از خدمات بهداشتی کمیته سویدن در ولسوالی دایمیرداد تمجید می کند

غمَی ۷۲ ساله که در روستای ترناوی ولسوالی دایمیرداد ولایت وردک زندگی می کند، از ارائه خدمات بهداشتی توسط کمیته سویدن از طریق یک مرکز بهداشتی جامع (CHC+) در تنگی سیدان، یک منطقه ای دورافتاده ابراز رضایت و تشکری می کند.

او میگوید: "همسرم از یک نوع درد عجیبی در ناحیه پا رنج می بُرد و پای او مصاب به آبله میشد. ما او را به بسیاری از مراکز صحی در کابل انتقال دادیم، اما وقتی به خانه برمی گشتیم و پس از اتمام ادویه، بیماری او دوباره با شدت بیشتر بر میگشت. بالآخره ما تصمیم گرفتیم که وی را در این کلینیک بیاوریم. ما ده روز را در اینجا سپری کرده ایم و فردا ممکن مریض ما مرخص شود زیرا اکنون او احساس صحتمندی میکند. بگذارید از کارکنان صحی کمیته سویدن که خدمات بهداشتی را بشکل حرفوی و با برخورد نیک ارائه می دهند صمیمانه تشکری کنم. من واقعاً از خدمات آنها قدردانی میکنم.»

وی همچنین اضافه می کند که ارائه چنین خدمات بهداشتی با کیفیت در همچون یک منطقه دور افتاده یک غنیمت بزرگ است، زیرا صدها نفر از نزدیکترین و دورترین روستا ها برای حل مشکلات صحی شان به این کلینیک مراجعه میکنند. او میفزاید: "از اینجا الی شفاخانه ولسوالی چَک پنج ساعت راه است و یک سفر دشوار است. تصور کنید که یک زن هنگام زایمان به آن شفاخانه انتقال داده شود، احتمالاً که زندگی مادر و کودک در طول این سفر طولانی از دست خواهد رفت. بگذارید ابراز کنم که این کلینیک برای این افراد آسیب پذیر واقعاً یک غنیمت است. اگر ما یک نفر را برای یک تداوی عادی به شهر کابل انتقال دهیم، هزینه آن حداقل ۵۰۰۰۰ افغانی میشود، بناً می توانم بگویم که مردم از دایمیرداد و حتی ولسوالی چَک به اینجا مراجعه می کنند. "

قابل یادآوریست که کمیته سویدن برای افغانستان از سال ۲۰۰۴ بدینسو از کلینیک تنگی سیدان حمایت می کند. بصورت کل ۲۶ کارمند بهداشتی (از جمله پنج کارمند زن) در این مرکز کار می کنند. این کلینیک ۱۰ بستر برای پنج زن و پنج مرد اختصاص داده است. در سال ۲۰۲۰ ، در مجموع به تعداد ۴۴۱۸۳ تن در بخش مریضان سراپا در این کلینیک ثبت و راجستر شده اند که یک رقم   ۳۶۸۲ بیمار در هر ماه را نشان می دهد.

خدمات بهداشتی در کلینیک تنگی سیدان شامل مراقبت های صحی در دوران بارداری و پس از آن، لابراتوار، خدمات اهدای خون، جراحی عمومی ، تنظیم خانواده، پیشگیری از توبرکلوز، سؤتغذیه نوزادان، واکسین، درمان بیماری های ذهنی و روانی، فیزیوتراپی و افزایش آگاهی دهی در مورد معلولیت ها و آمبولانس، ارائه خدمات سراپا ((OPD و تشخیص بیماری ها و خدمات اشعه ایکس  (X-Ray) میباشند.