اهالی قریه ودی گرام به آب آشامیدنی دسترسی پیدا کردند

آب یکی از عناصر اساسی حیات شمرده میشود که باعث رفع نیازمندی های اساسی انسان و عامل تمدن بشر خوانده میشود. اما قلت و نبود آب پاک آشامیدنی در اکثر نقاط دوردست افغانستان زندگی بسیاری از مردم را با دشواری مواجه ساخته است. کمیته سویدن برای افغانستان به حل این مشکل می پردازد و اخیراً از طریق برنامه انکشاف روستایی خود یک پروژه آبرسانی را برای ۱۲۰۰ خانواده در قریه ودی گرام، ولسوالی منوگی ولایت کنر طی یک مراسم به بهره برداری سپرد. در این مراسم مسؤولان، بزرگان و تعدادی زیادی از مردم اشتراک داشتند. تطبیق این پروژه لبخند و شادی را در چهرهٔ باشندگان این قریه به ارمغان آورده است.

قاری محمد یوسف یک تن از باشندگان قریه ودی گرام میگوید:  "ما از سیستم آبرسانی که توسط کمیته سویدن برای افغانستان در قریه ما تطبیق شده است بسیار خوشحال هستیم. قبل از این اطفال و زنان قریه از آب ناپاک جویبار ها استفاده میکردند و اکنون الحمدالله مردم قریه با کمک کمیته سویدن برای افغانستان به آب پاک دسترسی دارند. "

حاجی محمد انگل، یک تن از باشندگان دیگر قریه ودی گرام میگوید: "با کمک کمیته سویدن برای افغانستان مشکل کمبود آب آشامیدنی در قریه ما حل شده است. "

او می افزاید: "در کوه های قریه ودی گرام چشمه های آب وجود دارند ولی مردم توان مالی آن را نداشتند تا سیستم آبرسانی را نصب نمایند."

محمد اکبر زدران، مدیر برنامه انکشاف روستایی کمیته سویدن برای افغانستان میگوید: "کار ساخت و ساز این پروژه آبرسانی حدود نو میلیون افغانی هزینه برداشت که در ظرف یکسال به پایان رسید. "

باشندگان قریه ودی گرام در ولسوالی منوگی از کمیته سویدن برای افغانستان بابت حل ساختن مشکل کمبود آب شان سپاسگزاری میکنند و میگویند که قبل از این هیچ ادارهٔ دولتی و غیردولتی برایشان پروژه انکشافی تطبیق نکرده اند.

انجنیر بشیر احمد از کارمندان کمیته سویدن برای افغانستان میگوید: "به ارزیابی های خود دامه میدهیم تا فعالیت های خود را در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز در ولایت کنر ادامه دهیم. "