"حس بشردوستی مرا وا داشت تا کار در قریه را نسبت به شهر ترجیح دهم"

دکتر خدیجه جغتووال، متخصص نسائی ولادی ابراز داشت: "توجه لازم برای صحت زنان در محلات روستایی و قریه ها وجود ندارد. علاو بر این، وضعیت بد اقتصادی سبب میشود تا مردم نتوانند بیماران خویش را به شهر هایی چون کابل برای تداوی بهتر انتقال دهند." از همین رو، دکتر خدیجه جغتووال همه روزه از کابل به کلینیک دشت توپ، واقع ولایت میدان وردک رفت و آمد میکند.

دکتر جغتووال از مدت یکسال بدینسو در کلینیک ۱۰ بستری کمیته سویدن در دشت توپ کار میکند. وی در حالیکه به زنان حامله در محلات روستایی کمک میکند، با چالش های نیز مواجه است که تنها میشود توسط دکتران زن که در مناطق دور دست کار میکنند، بهتر درک شود.

دکتر جغتووال از سوی پدرش نیز تشویق میشود تا برای جامعهٔ عقب مانده اش کار کند. وی میگوید: "یکی از شاد ترین لحظات برای من زمانی است که چهرهٔ یک مادر را پس از اجرای عملیات جراحی با لبخند میبینم و میبینم که من به کمک الله، جان یک مادر و طفلش را هنگام ولادت نجات داده ام. این لحظه را نمیتوان با کلمات بیان کرد."   

کلینیک دشت توپ، جائیکه خدیجه از کابل به آنجا میرود، ۱۴ کیلومتر بطرف جنوب ولایت میدان شهر موقعیت دارد.  

تعداد اوسط بیماران که به این کلینیک مراجعه میکنند، ۲۵۰ نفر در یک روز است. این کلینیک با یک اتاق عاجل، اتاق جراحی، ۱۰ بستر و یک عراده امبولانس مجهز است.

باوجود برخی نواقص در این کلینیک، بشمول نبود ماشین اکسری، التراسوند غیر فعال، کمبودات دارویی و لابرتواری، مردم از فاصله های حدود ۸۰ کیلومتر دور، برای تداوی به این کلینیک بصورت روزمره مراجعه میکنند. ساعت ۱۱ بجه روز است، هنوز هم من موجی از بیماران را در محوطهٔ کلینیک مشاهده میکنم و موتر های حامل این بیماران که ممکن آنها را از فاصله های دور به اینجا انتقال داده اند، در بیرون از کلینیک انتظار میکشند.

کمیته سویدن برای افغانستان مسئولیت ارائه خدمات صحی در کلینیک دشت توپ را از سال ۲۰۰۴ بدینسو بر عهده دارد. با وجود محدودیت های که در فوق ذکر گردید، دکتر خدیجه بیماران را تا یک حد وسیع و ممکن کمک میکند؛ ولی هنوز هم، منابع مالی بیشتری جهت تجهیز بهتر این کلینیک نیاز است تا خدمات صحی بصورت بهتر ارائه گردد.

نور آغا صدیق زی

افسر ارشد ارتباطات

دفتر منطقوی مرکزی

شماره تماس: ۰۰۹۳۷۷۵۱۵۰۶۸۳