کمیته سویدن برای افغانستان با رؤسای نهاد های دولتی و جامعه مدنی جلسهٔ آموزشی تدویر کرد

بمنظور بلند رفتن ظرفیت و هماهنگی بیشتر میان نهادهای حکومتی و جامعه مدنی، کمیته سویدن برای افغانستان یک برنامه آموزشی سه روزه را در کابل از ۲۱ – ۲۳ دسامبر سال روان با تمرکز روی افراد دارای معلولیت برگزار کرد.

این برنامه به هدف آموزش و تبادل تجارب میان اشتراک کنندگان شامل رؤسای ریاست‌ های امور زنان ولایات سمنگان، میدان وردک، ننگرهار، غزنی، پکتیا وهم‌چنان رؤسای انجمن‌های زنان معلول ولایات غزنی، بلخ، لوگر و تخار برگزار گردید.

در این برنامه روی موضوعات حقوق بشر، تساوی جندر، خشونت مبتنی بر جنسیت، اعتمادسازی و رهبری مؤثر بحث و گفت‌وگو صورت گرفت.

محترمه خوشبو میدانوالی، رییس امور زنان پکتیکا و یک تن از اشتراک کنندگان این برنامه در باره اهمیت این نشست آموزشی چنین اظهار نظر میکند: "من از جمله رئیسان هستم که تمام کارمندان زیر دستم را مردان تشکیل میدهد و با چالشهای مختلف روبرو هستم. اشتراک من در این برنامه به من کمک خواهد کرد تا بتوانم به عنوان یک زن اعتماد سازی کنم و ارزشهای سازمانی را در اداره خود تقویت کرده و یک تیم منسجم و مؤثر را ایجاد نمایم. همچنان در کنار دیگر رؤسای محترم تعهد می سپارم که تلاش هایم را برای حمایت از زنان، به خصوص زنان دارای معلولیت در ولایت پکتیکا افزایش دهم."

داکتر احمد خالد فهیم، رییس عمومی برنامه های کمیته سویدن برای افغانستان نیز در این نشست موضوعات مهم کاری و فعالیت‌های عمده‌ی کمیته سویدن را در امر خدمت رسانی به افراد دارای معلولیت با اشتراک کنندگان در میان گذاشت و نمایندگان هر ولایت سپس به نوبهٔ خود چالش‌ها و خواسته‌های شان‌ را با وی شریک ساختند.

آقای خالد فهیم میگوید: "کمیته سویدن برای افغانستان متعهد است تا برنامه های ظرفیت سازی و آموزشی مختلفی را برای شوراهای محلی و نهادهای جامعه مدنی در سطح ولسوالی ها و ولایات در بخش های دادخواهی، محو خشونت علیه زنان به خصوص زنان دارای معلولیت و آگاهی دهی در مورد حقوق این قشر جامعه را افزایش دهد و برای رسیدن به این اهداف، همکاری و هماهنگی بیشتر را با ریاست های سکتوری در سطح ولایات به خصوص ریاست های امور زنان انجام خواهیم داد."

تعهد و حمایت ریاست‌های امور زنان از ایجاد انجمن‌های زنان دارای معلولیت در ولایات که تا هنوز این نهادها در آن تأسیس نشده اند؛ نظارت، هماهنگی و همکاری دوامدار با نهاد های زنان دارای معلولیت از جمله نکات عمدهٔ بود که در این نشست روی آن تفاهم صورت گرفت. هم‌چنان کمیته سویدن تعهد سپرد تا در راستای ظرفیت‌سازی کارمندان ساحوی ریاست‌های امور زنان در سطح ولایات در سال 2021 همکاری همه جانبه می نماید.

قابل یادآوری است که اشتراک‌کنندگان از برنامه‌ها و فعالیت‌های مؤثر کمیته سویدن برای افغانستان در بخش‌های ظرفیت‌سازی، تعلیمی، انکشافی و صحی در کشور اظهار سپاس و قدردانی نمودند.