کمیته سویدن برای افغانستان به فعالیت های خود ادامه میدهد

طالبان کنترل افغانستان را در دست گرفته اند و ابهامات زیادی در مورد آینده وجود دارد. با وجود این وضعیت، کار کمیته سویدن برای افغانستان همچنان ادامه دارد. ما در حالت سازگاری با وضعیت قرار داریم اما با همان قدرت و توان به کار خود ادامه میدهیم و این را مسئولیت و وظیفه خود میدانیم. جهان نباید جمعیت غیرنظامی را با شکست و ناکامی مواجه سازد.

طالبان برای مدت طولانی بر مناطق روستایی در بیشتر نقاط کشور تسلط داشته اند، اما اکنون کنترل شهر کابل را نیز به دست گرفته اند.

جمعیت غیرنظامیان افغانستان یکی از فقیرترین و آسیب پذیرترین افراد در جهان است. این جمعیت به مدت 40 سال در معرض جنگ و خشونت قرار داشته اند. اکنون وضعیت بشردوستانه نگران کننده است. قلت غذا از مشکلات قریب الوقوع است و سازمان ملل متحد در مورد سوء تغذیه حاد نیمی از کودکان زیر پنج سال هشدار داده است.

کمیته سویدن برای افغانستان در حال حاضر در 17 ولایت از مجموع ۳۴ ولایت افغانستان برای مردم و با مردم کار میکند. ما عمدتاً در مناطق روستایی و در درجه اول برای کسانی که آسیب پذیرترین ها هستند از جمله زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت و بیجاشدگان داخلی کار میکنیم.

ما در های خود را نمی بندیم

ما همیشه نهایت تلاش خود را برای ادامهٔ فعالیت های خود انجام می دهیم. طالبان برای مدت طولانی بر بخشهای وسیعی از مناطق روستایی کشور تسلط داشته اند. جنگ اغلب در نزدیکی محلات مسکونی اتفاق میفتد و جمعیت روستایی بیشترین آسیب را می بینند. ما 40 سال در افغانستان حضور داشته ایم - در زمان اشغال شوروی، جنگ های داخلی و رژیم قبلی طالبان. تشدید جنگ و درگیری ها بر عزم و اراده ما برای ماندن در افغانستان و ادامهٔ خدمات ما تا زمانیکه افراد ملکی به آن نیازمند هستند، تاًثیر منفی بجا نگذاشته است.

با داشتن بیش از 6000 کارمند، ما مسئولیت سنگینی در قبال مصؤونیت کارکنان و گروه های مورد هدف خود بر عهده داریم. به همین دلیل گاهی اوقات مجبور به توقف و تعطیل دفاتر خود میشویم؛ از آنجائیکه درگیری ها ادامه داشته و ما در معرض تهدید مستقیم قرار داشته باشیم. اما به محض برگشت ثبات در اوضاع ما دوباره به فعالیت اقدام میکنیم و این کار را صرف نظر از اینکه کدام جناح قدرت محلی را در اختیار دارد، به پیش میبریم. ما همواره گام هایی را در جهت بهبود مصؤونیت کارکنان خود و افرادی بر میداریم که از خدمات ما، طور مثال در شفاخانه ها و مکاتب مستفید میشوند. 

افزایش نفوذ طالبان

کمیته سویدن برای افغانستان در بسیاری از مناطق تحت کنترل طالبان برای یک مدت طولانی فعالیت داشته است. در این مناطق گاهی اوقات مقامات محلی طالبان با فعالیت های ما مخالفت می کنند و یا خواسته هایی را مطرح می کنند که ما نمی توانیم آنها را بپذیریم. به عنوان مثال، اگر طالبان از رفتن دختران به مکتب جلوگیری کنند، ما به صراحت اعلام می کنیم که ما نمی توانیم تنها پسرها را آموزش دهیم و بنابراین تمام مکاتب آن محل را متوقف خواهیم ساخت. این امر توأم با اعمال فشار از سوی مردم محل معمولاً باعث می شود که طالبان فعالیت ما را سرانجام بپذیرند و به دختران اجازه کسب تعلیم را بدهند.  

در جریان حملات تابستانی هم طالبان و هم دولت افغانستان از سازمان هایی مانند کمیته سویدن برای افغانستان خواسته اند تا به کار خود ادامه دهند زیرا همه می دانند که این یگانه راه دسترسی مردم به خدمات صحی، آموزشی و سایر خدمات اجتماعی میباشد.

مکتب برای همه - بشمول دختران

حدود صد هزار دانش آموز در مکاتب کمیته سویدن برای افغانستان آموزش کسب میکنند. تقریباً 60 درصد آنها را دختران تشکیل میدهد. حتی در دوره رژیم طالبان وقتی مکاتب دخترانه در شهرها بسته شد، هزاران دختر در مکاتب ما در مناطق روستایی کشور اشتراک داشتند.

نگرش و دید طالبان نسبت به تحصیل دختران در مناطق مختلف متفاوت بوده است، اما رهبران آنها در سطح مرکزی اعلام کرده اند که تحصیل دختران یک امر مجاز است. خواست و اراده مردم به ادامه تحصیل کلید پیشبرد آموزش است. بصورت عموم هرچه سن دختران بیشتر باشد، طالبان بیشتر در امور آموزشی مداخله می کنند. آنها قوانین سختگیرانه تری را در مورد لباس دخترها وضع می کنند، آموزش معلم را در مسائل مذهبی کنترل می کنند و در اجازه دادن به معلمان مرد در مکاتب بصورت گزینشی عمل می کنند.

خدمات صحی حیاتی

آنچه بیشتر باعث از دست رفتن جان انسان ها در افغانستان میشود درگیری های خشونت آمیز نه بلکه فقر و بیماری است. ادامهٔ خدمات صحی حتی در زمان تشدید جنگ هم بسیار مهم و حیاتی بوده است. مراقبت های صحی قبل از زایمان را نمی توان به تعویق انداخت. گسترش و توسعه مراقبت های دوران بارداری مرگ و میر مادران را در افغانستان در دو دهه گذشته به نیم برابر کاهش داده است. این پیشرفت را نباید به عقب برگرداند.

کمیته سویدن برای افغانستان مسئول ارائه خدمات صحی عامه در ولایت وردک است؛ جائیکه در سال گذشته 1.7 میلیون مریض را ثبت کرده ایم. ما از سال 2020 بدینسو مسئولیت مبارزه با ویروس همه گیر کووید 19 را در سه ولایت دیگر بر عهده داشته ایم.

انکشاف روستایی

کمیته سویدن برای افغانستان به مردم فرصت می دهد تا از خود حمایت کنند. این امر شامل ارائه آموزش های حرفوی و سازماندهی انجمن های پس انداز پول و قرضه های روستایی است که به کارآفرینان کوچک در زمینه گشایش کار کمک می کند.

کمیته سویدن برای افغانستان از روستاهایی حمایت میکند که ما را در امر ایجاد سیستم های آبرسانی و اعمار مخازن آب همکاری می کنند. این امر هزاران خانواده را در روستاهای دورافتاده کمک میکند تا به آب پاک آشامیدنی دسترسی پیدا کنند. ما همچنین زیرساخت ها را برای کاهش اثرات خشکسالی و دیگر نوسانات شدید اقلیمی بهبود می بخشیم. ادامه این تلاش ها حیاتی محسوب میشود زیرا افغانستان به طور فزاینده ای تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارد. در حال حاضر خشکسالی شدیدی در کشور حکمفرماست و این وضعیت با اثرات اقتصادی پدید آمده از ویروس همه گیر کرونا به همراه است که در نهایت باعث افزایش فقر در کشور شده است. بنابر یافته های نهاد صلیب سرخ، 13 میلیون نفر (حدود یک سوم جمعیت کشور) غذای کافی در دسترس ندارند.

حضور محلی

شفافیت در کار ها و داشتن حمایت مردمی بر توانمندی کمیته سویدن در پیشبرد امور آن مهم و حیاتی خوانده میشود. ما همواره با شورا های روستایی و رهبران محلی در تماس بوده ایم و افرادی را از جوامع محلی که در آن فعالیت می کنیم بکار استخدام می کنیم. ما حدود 6000 کارمند در افغانستان داریم و 99 درصد آنها شهروندان افغان هستند.

بی طرفی

ما بخاطر نفع رسانی به مردم غیرنظامی در اینجا حضور داریم. بی طرفی یکی از ارزشهای اصلی ماست. پایبندی ما به این اصل ما را قادر ساخته است که برای مدت طولانی در افغانستان و تحت رژیم های مختلف فعالیت کنیم. تا زمانی که به حضور ما در اینجا نیاز باشد ما در کنار مردم افغانستان باقی خواهیم ماند، صرف نظر از اینکه چه کسی کشور را اداره می کند.

ما به حمایت های شما نیاز داریم!

فعالیت های کمیته سویدن برای افغانستان با حمایت مالی اعضای ما، افراد خصوصی و تمویل کنندگان مانند نهاد سیدا، رادیو اید، پُست کود لاتری و بانک جهانی امکان پذیر میشوند.