خالد فهیم (در وسط) حین اشتراک در کنفرانس مطبوعاتی در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک| تصویر: ملل متحد

کمیته سویدن برای افغانستان در مقر سازمان ملل حضور یافته و حملات مسلحانه بالای مراکز صحی را تقبیح می نماید

"کمیته سویدن برای افغانستان از ماه آپریل ۲۰۱۵ الی جنوری ۲۰۱۷، به تعداد ۴۹ رویداد را در مراکز صحی خویش که در ولایات میدان وردک و لغمان فعالیت می نمایند، به ثبت رسانده است. این رویداد ها به آتش کشیدن ساختمان کلینیک، ترساندن کارکنان، اختطافات، استفاده از کلینیک ها بعنوان پایگاه نظامی وسایر موارد را شامل میشوند."

این اظهارات خالد فهیم، رئیس برنامه های کمیته سویدن برای افغانستان است که حین اشتراک در کنفرانس افتتاح گزارش تحت عنوان "حالا هر کلینیک در خط مقدم نبرد قرار دارد" که در مقر سازمان ملل متحد واقع شهر نیویورک مورخ ۶ مارچ تدویر یافته بود، ابراز نمود.

این گزارش که از سوی شبکهٔ جهانی فهرست پیگیری های اطفال در درگیری های مسلحانه (واچلست) به نشر رسیده است، به جزئیات در مورد اینکه چگونه حملات مسلحانه در افغانستان سبب شده است تا مراکز صحی به گونهٔ موقت یا دایمی بسته شوند، تجهیزات پزشکی به غارت برده شوند، امبولانس ها به سرقت روند و همچون سایر موارد می پردازد. طالبان و سایر گروه های ضد دولت برای تعداد بیشتر این حملات مسؤول بوده اند؛ ولی در عین حال نیرو های نظامی افغان نیز برخی از این تخلفات را مرتکب شده اند.

خالد فهیم می گوید: "میتوان مشاهده کرد که از میان ۴۹ قضیهٔ مربوط به ما، ۲۰ مورد آن از سوی گروه های مسلح مخالف دولت، ۱۳ مورد آن از سوی نیرو های نظامی افغان و متباقی از سوی هردو جناح؛ نیرو های نظامی بین المللی و یا مرتکبین که شناسایی هویت آنها میسر نبوده است، انجام شده است. "

این گزارش از جناح های درگیر جنگ میخواهد تا به حملات شان بالای مراکز و کارمندان صحی که بر اساس قوانین بین المللی بشردوستانه و حقوق بشر در هنگام جنگ از آنها محافظت صورت میگیرد، فورأ پایان دهند. شبکهٔ جهانی واچلست نیز دولت افغانستان را به ایجاد یک نهاد مستقل و دائمی بمنظور بررسی و پیگیری این حملات توصیه می دارد.

گزارش شبکهٔ جهانی فهرست پیگیری های اطفال در درگیری های مسلحانه (واچلست) را میتوانید در اینجا به خوانش گیرید:

کنفرانس مطبوعاتی پیرامون این گزارش را میتوانید در اینجا مشاهده کنید: