کمیته سویدن برای افغانستان خواهان محافظت غیرنظامیان، کارمندان مدد رسان و تسهیلات خویش است

در پی صدور یک اعلامیه مطبوعاتی، کمیته سویدن برای افغانستان اینک طی یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک که امروز در کابل مورخ ۲۷ سرطان در دفتر اداره هماهنگی کمکهای بشری و انکشافی برای افغانها (موسسه اکبر) تدویر یافت، تمام طرف های درگیر در جنگ را خطاب قرار داد و از ایشان خواست که به قوانین بین المللی بشردوستانه باید حرمت بگذارند و روند نقض این قوانین را باید هر چه عاجل توقف دهند.

کمیته سویدن برای افغانستان از بحر ادامهٔ خشونت ها در برابر غیرنظامیان بخصوص تسهیلات و کارمندان صحی این نهاد عمیقاً نگران است. حملهٔ اخیر بالای یکی از مراکز صحی کمیته سویدن برای افغانستان از سوی نیرو های دولتی در ولایت میدان وردک حوالی شب بین ۸-۹ جولای، سبب کشته شدن چهار تن و ناپدید شدن یک تن گردیده است که از میان افراد جان باخته دو تن آنان را کارمندان و دو تن دیگر آنان را مراجعین کلینیک تشکیل میدهد.

داکتر احمد خالد فهیم، رییس برنامه های کمیته سویدن برای افغانستان در این کنفرانس گفت: "ما این حمله را تقبیح میکنیم و از دولت خواهان تحقیق و بررسی همه جانبهٔ این رویداد هستیم و از آنها میخواهیم که نتیجه تحقیقات شان را با مردم افغانستان شریک ساخته و متخلفین را مورد پیگرد قانونی قرار دهند. "

همچنین گروه های مخالف مسلح دولت در واکنش به این حمله ۴۲ باب کلنیک از جلمه ۷۷ کلینیک کمیته سویدن را در شش ولسوالی تحت قلمرو خویش بسته اند و علت این کار خود را اشتراک نیرو های آمریکایی در این عملیات و عدم واکنش کمیته سویدن در این راستا خوانده اند. در این مورد داکتر احمد خالد فهیم می افزاید: " ما همواره صدای خود را بلند کرده ایم و اینچنین حملات از سوی نیرو های درگیر در جنگ را تقبیح کرده ایم. ما از گروه های مخالف دولت میخواهیم که برای این کلینیک ها اجازهٔ فعالیت دهند زیرا متضررین اصلی مردم ولایت میدان وردک خواهند بود. "

در جریان سال ۲۰۱۹، کمیته سویدن برای افغانستان ۱۷ مورد خشونت بالای کلینیک و مکاتب تحت حمایت خود را به ثبت رسانده است که اکثر این خشونت ها در جریان حملات گروه های مخالف مسلح دولت، حملات نیرو های امنیتی افغان و یا هم تبادل آتش میان این دو گروه صورت گرفته است.