کایسا یوهانسون رئیس جدید بورد (هیئت مدیره) کمیته سویدن برای افغانستان

کایسا یوهانسون 41 ساله به عنوان رئیس جدید بورد کمیته سویدن برای افغانستان در جلسه سالانه به تاریخ 30 می انتخاب شده است. وی می خواهد که روند دادخواهی را در سویدن توسعه دهد و چالش های موجود در افغانستان را بیشتر از گذشته می بیند.

چرا می خواستید که رئیس بورد شوید؟

- احساس کردم فرصتی برای نفوذ بیشتر و مشارکت در سازمان است. من هم در  دفتر کمیته سویدن در افغانستان ایفای وظیفه کرده ام و هم در اینجا از خانه مأموریت هایی را انجام داده ام. در عین حال  من در حرکت های توسعه عضویت و افزایش تعهدات نسبت به این اداره نیز سهم داشته ام. من این را فرصتی برای ادامه کار می دانم، به ویژه در بخش توسعه عضویت. نقش هیئت مدیره در شرایط سخت که افغانستان با آن روبرو است ارزشمند است.

- کمیته سویدن برای افغانستان ادارهٔ است که من درباره آن چیزهای زیادی را می دانم و افتخار میکنم و خوشحالم که توانستم در کارهای این اداره هم در سویدن و هم در افغانستان سهیم باشم.

چگونه بهکمیته سویدن برای افغانستان پیوستید؟

- من در سال 2013 به عنوان هماهنگ کننده جامعه مدنی در افغانستان با کمیته سویدن برای افغانستان ایفای وظیفه کرده ام و سپس سخنرانی ها و لکچر های زیادی را در این باره ارائه داده ام. ادامه این تعهد برایم یک امر طبیعی شده است.

چه چالش هایی را در آینده می بینید؟

- در افغانستان اوضاع نامشخص و غیرقابل پیش بینی است. این شرایط از مدت زمان زیادی درین کشور حکمفرما بوده است، اما اکنون وضعیت حتی بیشتر از گذشته غیرقابل پیش بینی احساس میشود. این بزرگترین یک چالش است که دریابیم چگونه باید حرکت کنیم، چگونه ما همچنان مؤثر واقع شویم، چگونه بتوانیم به کار خود ادامه دهیم و در عین حال بتوانیم از مصؤونیت کارکنان خود اطمینان حاصل کنیم.

- ما نمی توانیم که هدف یک درصدی عاید ناخالص ملی در سویدن را برای کمک های بلاعوض بدون پرسش و ایراد دولتمردان بدست آوریم. بنابراین، ما باید نقش و حضور کمیته سویدن برای افغانستان را در بحث های سیاسی در سویدن مطرح نمائیم. در آنجا می توانم با استفاده از تجربه خودم سهم بگیرم. فعالیت ما در خصوص مشارکت و دخیل سازی اعضای نهاد افزایش پیدا کرده است و  بسیار مهم است که هیئت مدیره آن را به عنوان یک موضوع استراتژیک تلقی میکند. پروژه "حرکت عضو 2021" نهایی نشده است و اکنون زمان آن فرا رسیده است که باید اقدام کرد. اگر ما در سویدن برای کارهای خود از حمایت مردمی برخوردار نباشیم، کار ما در افغانستان به هم میریزد.

آنچه در مورد کمیته سویدن برای افغانستان بهترین است چیست؟

- ما مدت ها در کنار مردم افغانستان بوده ایم و تسلیم نشده ایم و واقعاً به کار خود ادامه داده ایم. پابند بودن به یک اندیشه قابل تحسین است.