پیام ۱۱ مؤسسه غیر دولتی قبل از نشست بروکسل بودیجه و مصؤونیت بیشتر برای معارف نیاز است

دولت افغانستان و جامعه جهانی باید منابع  بیشتری را برای معارف کشور اختصاص دهند. این یک پیام جمعی از سوی ۱۱ موسسهٔ غیر دولتی ملی و بین المللی که توسط کمیته سویدن برای افغانستان هماهنگ شده اند، میباشد.

تمامی این موسسات که در بخش تعلیم و تربیه کار و فعالیت میکنند، خلاصهٔ از یافته های تحقیق مشترک خویش را در مورد پیشرفت معارف و نیز چالشهای که در این بخش به عنوان یک تهدید پا برجا اند،‌ قبل از برگزاری کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان پیشکش میدارند.

منابع بیشتری باید روی تعلیمات ابتدایی به مصرف برسند؛ تا ۳.۵ میلیون طفل باقی مانده که تا هنوز از رفتن به مکتب محروم اند، شامل مکاتب گردند. برخی از نیاز های مشخص دیگر نیز وجود دارد که باید به آنها رسیدگی صورت گیرد؛ به گونهٔ مثال، برنامه های سواد آموزی. با وجود آنکه افغانستان دارای بلندترین نرخ بیسوادی در جهان است، ولی هنوز هم اختصاص بودیجه برای برنامه های سواد آموزی ۳۵٪ در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است.

برعلاوه، بدتر شدن اوضاع امنیتی در کشور روی سکتور معارف به شدت تأثیرات منفی را برجا گذاشته است. این یکی از موارد کلیدی دیگر است که کمیته سویدن برای افغانستان و ۱۱ سازمان غیر دولتی دیگر در مورد آن نگران اند. بر اساس گزارش اخیر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما)،‌ افزایش خشونت،‌ تهدید و وحشت در سال ۲۰۱۵ و بالا رفتن گراف خشونت در این کشور، منجر به بسته شدن بیشتر از ۳۶۹ مکتب گردیده است که این روند روی حد اقل ۱۳۹٫۰۰۰ تن دانش آموز از جمله ۵۰٫۰۰۰ دانش آموز دختر تأثیر بجا مانده است.

بنابراین، ۱۱ موسسه غیر دولتی از دولت افغانستان و جامعه جهانی میخواهد تا موضوع امنیت و مصؤونیت مکاتب باید در صدر فهرست مذاکرات صلح دولت گنجانیده شود، از مکاتب و تسهیلات معارف محافظت صورت گیرد، و دولت افغانستان باید تعهد بسپارد که از مکاتب و سایر نهاد های تعلیمی به مقاصد نظامی استفاده نکند.

علاوه بر کمیته سویدن برای افغانستان، موسسات که از خلاصهٔ یافته های این تحقیق به گونهٔ مشترک تصدیق بعمل میآورند عبارتند از: اداره هماهنگی کمک ها برای افغان ها (ACBAR)، موسسه ملی افغان ها برای آموزش بزرگسالان (ANAFAE)، مرکز تعلیمی زنان افغان(AWEC)، موسسه خدمات صحی و انکشافی افغان (AHDS)، انجمن بین المللی آموزش بزرگسالان آلمان (DVV)، سازمان جهانی امداد اسلامی، سازمان بین المللی مرسی کورپس (Mercy Corps (، موسسه نجات کودکان افغانستان، موسسه آموزشی تشبث (TEC) و موسسه رفاه برای انکشاف افغانستان (WADAN).

  

خلاصهٔ یافته های تحقیق را در اینجا بخوانید: https://swedishcommittee.org/sites/default/files/media/education_briefin...

برای معلومات بیشتر، با بکتاش مصور تماس گیرید.

شماره تماس:  ۰۷۰۰۶۶۰۵۶۴ و ۰۷۸۹۴۲۷۸۵۰

ایمیل: baktash.musawer@sca.org.af