سهم شکریه در جلوگیری از شیوع کووید ۱۹

تهدید ویروس کرونا در افغانستان هر روز در حال گسترش است و در عین حال این مرض ساری به یک مبارزه همگانی نیازمند است. شکریه 24 ساله باشنده قریه نکرآباد شهر شبرغان از فعالترین خانمهای قریه بوده و معاون شورای انکشافی قریه نکر آباد میباشد. در کنار این همه، او یک خیاط و دست دوز لایق نیز است.

او بعد از اینکه از تهدید های ویروس کرونا توسط برنامه میثاق شهروندی در این ولایت آگاه شد، آرام نه نشست و با چهار تن از شاگردان خود به تولید و توزیع ماسک برای مردم که توان خرید ماسک را ندارد، پرداخت.

او میگوید: "با هزینه و امکانات شخصی خود به تولید ماسک برای افراد فقیر و بی بضاعت قریه پرداختم. ویروس کوید 19 یا کرونا یک تهدید جدی است و به سرعت میتواند همه گیرشود. از این رو بیشتری مردم برای مقابله و جلوگیری احتمالی آن به اساس گفته های داکترها به استفاده از ماسک نیاز دارند."

وی همچنان اضافه میکند: "بسیاری مردم  یا توانایی خریدن ماسک را ندارند و یا در سطح شهر ماسک پیدا نمیشود. از این رو نمی توانند آنرا بدست آورند. به همین دلیل با شاگردانم دوختن ماسک را آغاز کنم. روزانه به تعداد 60 ماسک میدوزم و تا هنوز نزدیک به 1000 ماسک دوخته و توزیع نموده ام."

بعد از دریافت آگاهی از طریق برنامه میثاق شهروندی که توسط کمیته سویدن برای افغانستان در شهر شبرغان تطبیق شد، او در خانه آگاهی دهی را شروع کرد. شوهر او نیز علاقمند شد تا در توزیع ماسک در قریه خانمش را کمک کند.

تطبیق برنامه ملی میثاق شهروندی در شهر شبرغان در سال 2017 توسط کمیته سویدن برای افغانستان آغاز شد که شورای انکشافی نکر آباد در سال 2018 تشکیل شد. این شورا 30 تن عضو دارد که 15 تن آنان زنان این قریه هستند که بانو شکریه به حیث معاون شورای انکشافی در این قریه فعالیت مینماید. 

از آغاز برنامه آگاهی دهی در مورد شیوع ویروس کرونا در ولسوالی فیض آباد و شهر شبرغان، تا هنوز نزدیک به 3000 تن از برنامه های آگاهی دهی به طور مستقیم مستفید شده انده که 50 فیصد آنان خانمها استند.