سالانه بیشتر از ۵۰ هزار افراد دارای معلولیت از خدمات کمیته سویدن مستفید می شوند

کمیته سویدن برای افغانستان در ۱۴ ولایت افغانستان برنامه باز توانی افراد دارای معلولیت را با در نظرداشت اصول سازمان جهانی صحی در موارد توانبخشی،‌ برابری فرصت ها، کاهش فقر و مدغم سازی افراد دارای معلولیت در جامعه تطبیق می نماید.

آقای دانیال مدانی رئیس عمومی کمیته سویدن برای افغانستان می گوید: ”کمیته سویدن ضمن گرامیداشت از روز جهانی افراد دارای معلولیت در افغانستان متعهد است تا با برنامه ریزی دقیق در راستای تامین حقوق افراد دارای معلولیت در افغانستان اعم از دختران، پسران، مردان و زنان دارای معلولیت در زمینه توانبخشی، برابری فرصت ها، کاهش فقر و مدغم سازی افراد دارای معلولیت در جامعه فراهم سازد. “

آقای مدانی می افزاید: ” کمیته سویدن یگانه نهاد غیر دولتی است که بیشترین خدمات را در عرصه فزیوتراپی،‌ ارتوپیدی و تهیه وسایل کمکی و حرکی برای افراد  دارای معلولیت در افغانستان عرضه می کند. به طور مثال در سال گذشته بیش ۲۱ هزار تن از افراد معلول و غیر معلول از خدمات فیزیوتراپی و بیش ۱۵۰۰۰ هزار تن از وسایل کمکی و حرکی مستفید شده اند.“

از سال ۲۰۰۷ میلادی بدینسو  تا به حال کمیته سویدن ۲۶ مرکز فیزیوتراپی را مجهز با تجهیزات در افغانستان تاسیس نموده و برای وزارت صحت عامه سپرده است. همچنان جهت رفع نیازمندی به خدمات فیزیوتراپی و ارتوپیدی در سال گذشته به تعداد ۹۸ فیزیوتراپیست که ۵۳ تن آن اناث بوده از برنامه سه ساله آموزشی بسوی بهبود کیفیت خدمات بازتوانی در افغانستان فارغ گردیده اند.

آقای احمد خالد فهیم رئیس عمومی برنامه های کمیته سویدن در افغانستان نیز ضمن گرامیداشت از این روز می گوید: ” با اینکه سالانه کمیته سویدن برای بیشتر از ۵۰ هزار افراد دارای معلولیت خدمات ارایه می کند و بالاتر از ۳۲ هزار تن افراد دارای معلولیت و غیر معلولیت از خدمات آگاهی دهی کمیته سویدن در راستای حقوق افراد دارای معلولیت مستفید می شوند، اما این خدمات برای همه ای افراد دارای معلولیت در افغانستان بسنده نبوده باید بیشتر از این برای این قشر محروم جامعه از طرف نهاد های دولتی و غیر دولتی توجه صورت گیرد. “

آقای فهیم می افزاید: ” کمیته سویدن نه تنها در سطح شهر ها بلکه در دور ترین نقاط افغانستان خدمات حتی در خانه ها برای افراد دارای معلولیت ارایه می کند. “

کمیته سویدن برای افغانستان از جمله نهاد های غیر دولتی بوده که برای بیشتر از ۳۰ سال خدمات وسیع را جهت کاهش مشکلات و تامین حقوق افراد دارای معلولیت در افغانستان ارایه می کند.