طفلیکه پدرش از تولد آن خوش نبود حالا به مکتب میرود

عبدالوکیل که 8 سال عمر دارد در ساحه قلعه جوز مرکز ولایت غزنی در یک فامیل غریب بدنیا آمده است، پاهای عبدالوکیل از تولد کج بوده اما پدرش ، وی را از زمان تولد به دفتر معلولین کمیته سویدن آورده و برای چندین سال کوشش های را برای بازتوانی وی انجام داده است و خوشبختانه کوشش های وی هدر نرفته و بازتوانی طفل وی در دفتر معلولین کمیته سویدن انجام شد.

پدر وی میگوید وقتیکه عبدالوکیل بدنیا آمد و وضعیت پاهای وی را دیدیم بسیار خفه شدیم بخاطریکه پاهای وی کج بود، ما باور نداشتیم که وی تداوی خواهد شود اما زمانیکه به دفتر معلولین کمیته سویدن مراجعه نمودیم ازطرف کارمندان صحی برای ما اطمینان داده شد که بازتوانی وی ممکن است، پروسه بازتوانی وی 8 سال را در بر گرفت تاکه پاهای وی به حالت عادی برگشت.

شما حالت پاهای عبدالوکیل را مشاهده کرده میتوانید، زمانیکه بسیار خورد سن بوده و از طرف کارکنان صحی پاهای وی پلستر شده و در قالب های مخصوص بسته شده است.

پدر عبدالوکیل گفت که ما هیچ باور نمیکردیم که عبدالوکیل جان مثل یک طفل صحتمند زنده گی خواهد کرد و یا درس خواهد خواند اما او فعلا در مکتب قلعه جوز در صنف دوم درس میخواند.

عبدالوکیل هنوز هم طفل است و زمانیکه به مکتب میرود با دیگر همصنفی های خود مشغول سرگرمی و بازی های طفلانه میشود، معلم وی سید ظفرالله سادات میگوید نسبت به گذشته بسیار خوب شده قبلا بخاطرش تشویش میکردم که در راه با موتر حادثه نکند ویا نیافتد اما امسال بسیار خوب شده حتی در یادگیری درس ها هم خوب تر شده است، از فاصله چند کیلو متری هر روز به این مکتب می آید که این نمایانگر خدمات خوب کمیته سویدن است.

عبدالوکیل از مشکلات که قبلا داشت فعلا صحت یاب شده است و حالا در درس ها سهم فعال میگیرد.

این هم سال های مختلف زنده گی وی است که به بخش معلولین کمیته سویدن مراجعه نموده و از طرف کارمندان صحی تحت پروسه بازتوانی قرار گرفته است.

کمیته سویدن برای افغانستان کمک های همه جانبه را با افغانهای مظلوم انجام میدهد که در کنار برنامه های دیگر برنامه معلولین بخش عمده ، از فعالیت های این دفتر را به پیش میبرد. دها نفر از اطفال، بزرگسالان زن و مرد به دفتر معلولین ولایت غزنی همه روزه مراجعه میکند  و تداوی اطفال مانند عبدالوکیل سال ها طول میکشد تا که بازتوان شود.