تجلیل از روز بین المللی قابله ها

از پنجم ماه می به عنوان روز جهانی قابله ها در جهان تجلیل بعمل میآید. کمیته سویدن برای افغانستان نیز این روز را گرامی داشته و از آن تجلیل بعمل میآورد تا از نقش مهمی که قابله ها در نجات دادن هزاران جان سالانه در افغانستان ایفا می کنند، ستایش بعمل آورد.

قابله ها از یک نقش مهم و حیاتی در ارائه خدمات صحی برخوردار اند. آنها زندگی خود را در راه مراقبت صحی از مادران و کودکان، نجات حیات آنها  و ارائه توصیه های صحی وقف میکنند. آنها بعنوان اولین و یگانه مرجع ارائه دهنده خدمات صحی مهم برای مادران و کودکان در محلات روستایی و شهری به گونۀ منظم فعالیت انجام میدهند.

در کنار بسیاری از چالش های دیگر در افغانستان، میزان بالای مرگ و میر مادران در کشور از جمله معضلی است که باید به آن رسیدگی صورت گیرد. بنابراین ، کمیته سویدن برای افغانستان نخستین روند تعلیمات قابلگی جامعه (CME) خود را در ولایت کندز و سپس در ولایت وردک در سال 2004 به راه انداخت که تا کنون به تعداد 401 قابله را در چهار ولایت از جمله کندز، سرپل، وردک، سمنگان و لغمان آموزش داده است. فارغین این مراکز تعلیمات قابلگی 9.4 درصد مجموع قابله های آموزش دیده در سراسر کشور را تشکیل می دهند و این سهم کمیته سویدن برای افغانستان یک نقش مهمی را در کاهش میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان داشته است.

در حال حاضر، 25 دانش آموز در مرکز تعلیمات قابلگی وردک تحت آموزش قرار دارند و آنها تا اکتوبر سال 2021 از این مرکز فارغ خواهند شد. جلب و جذب دانش آموزان در این مراکز بر اساس معیارها و طرزالعمل های تعیین شده از سوی وزارت صحت عامه با هماهنگی شرکای وی انجام می شود.

پیشرفت هایی هم در کیفیت آموزش این مراکز بمیان آمده است که عبارتند از تمدید دور آموزشی از 18 ماه به 2 سال، به روز رسانی برنامه درسی و ایجاد یک لابراتوار مجهز در مرکز تعلیمات قابلگی ولایت وردک میباشد.

براساس گزارش سازمان جهانی صحت (WHO)، جهان برای دستیابی و حفظ پوشش جهانی صحت تا سال 2030 به 18 میلیون کارمند صحی دیگر نیاز دارد. قابله ها و نرس ها تقریباً 9 میلیون یعنی نیمی از این فقدان را تشکیل میدهند. باوجود پیشرفت های بوجود آمده در افغانستان، کمبود قابله ها به حیث یک چالش همچنان در کشور پابرجاست.

کنفدراسیون بین المللی قابله ها رهبری تجلیل و گرامیداشت از روز جهانی قابله ها را بدست دارد. موضوع امسال را "قابله ها با زنان: تجلیل کنید، اثبات کنید، متحرک شوید، متحد شوید – اکنون زمان ما است!" تشکیل میدهد.

در سالهای گذشته از این روز در بسیاری از دفاتر کمیته سویدن در افغانستان تجلیل بعمل میآمد، اما امسال به دلیل بیماری همه گیر کووید 19 کمیته سویدن برای افغانستان از این روز در گردهمایی ها و تجمعات فزیکی تجلیل بعمل نمی آورد.