ملینا رمبه|تصویر: نیکلاس اریکسون

تقرری خانم ملینا رمبه بعنوان رئیس جدید موسسه کمیته سویدن برای افغانستان

خانم ملینا رمبه جدیداً به صفت رئیس عمومی موسسه کمیته سویدن برای افغانستان تقرر حاصل نموده است. خانم ملینا در دفتر مرکزی موسسه کمیته سویدن برای افغانستان واقع شهر کابل مستقر بوده و فعالیت های این موسسه را در چهارده ولایت کشور رهبری خواهد کرد. کمیته سویدن برای افغانستان یک نهاد انکشافی دارای ۵۱۰۰ تن کارمند بوده که خدمات صحی، معارف و انکشاف روستایی را برای جمعیت ساکن در نقاط دوردست کشور فراهم میدارد.

ملینا رمبه میگوید: «موسسه کمیته سویدن برای افغانستان از ۳۵ سال به اینسو در راستای کاهش فقر و توانمند سازی افراد و جوامع کار و فعالیت میکند. من افتخار دارم که عضویت این موسسه را بدست آورده ام و در روند پیشرفت و ترقی افغانستان سهم خویش را ادا می کنم.»

خانم ملینا اخیراً از یک ماموریت چهارساله به صفت رئیس ساحوی سازمان صلیب سرخ سویدن برای شرق میانه و شمال آفریقا آمده است؛ جائیکه وی ریاست تأسیس و پیشبرد برنامه های ارتقای ظرفیت و ارائه خدمات اضطراری را بعهده داشته است. او قبل از این در افغانستان بعنوان رئیس بخش پلان گذاری، تحلیل و گزارشدهی موارد استراتیژیک در سازمان ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان (EUPOL) حضور یافته است. 

کمیته سویدن برای افغانستان دارای پنج دفتر ساحوی بوده که بوسیلهٔ آن چهارده ولایت را با ارائه فعالیت های انکشافی خویش تحت پوشش قرار داده است. اطفال،‌ زنان و اشخاص دارای معلولیت که عمدتاً در محلات روستایی زیست میکنند از جمله گروه های مورد هدف کمیته سویدن برای افغانستان را تشکیل میدهند.

 کمیته سویدن برای افغانستان سالانه برای بیشتر از دو میلیون افغان خدمات صحی را فراهم داشته  و دو باب شفاخانه و ۱۲۹ باب کلینیک صحی را اداره می کند. همچنان هر سال بیشتر از ۷۰.۰۰۰ دانش آموز دختر و پسر خدمات تعلیمی را از مکاتب کمیته سویدن برای افغانستان دریافت می نمایند.

خانم  رمبه میگوید: «من می خواهم  که تلاش های خود را از حالت اضطرار به سوی انکشاف و توسعه پایدار سوق دهیم، ولی هنوز هم توجه ما بالای آسیب پذیر ترین قشر جامعه و آنهایکه در حاشیه قرار گرفته اند خواهد بود.»

ملینا رمبه در هفته جاری به کابل رسیده است و ماموریت وی بعنوان رئیس عمومی کمیته سویدن برای افغانستان برای مدت دو سال ادامه خواهد داشت.

برای مصاحبه با خانم ملینا رمبه، لطفاً با شکریه صافی، کارمند ارشد بخش ارتباطات از طریق ایمیل آدرس و شماره تلیفون ذیل تماس حاصل نمائید:

shukria.safi@sca.org.af

۹۳۷۸۸۶۱۸۰۹۰+