اولین مکتب برای اطفال سیک ها در ولایت ننگرهار ساخته شد

کمیته سویدن برای افغانستان برای اولین بار یک مکتب را که دارای شش صنف درسی میباشد را برای شهروندان سیک در ولایت ننگرهار که حدودا صد خانواده آنجا زنده گی می کنند ایجاد نمود؛ قبل از این اطفال سیک به دلیل نبود مکتب ویژه برای آنها در این ولایت نمیتوانستند درس بخوانند.

ساختمان مکتب« بابا کبیر» به هزینه بیشتر از ۹ میلیون افغانی در منطقه «چشمه ای خانجی » در شهر ننگرهار ساخته شده که هم اکنون حدودا ۷۰ تن از اطفال سیک در آن مشغول آموزش اند که از آن جمله ۳۶ تن آنان پسران و متباقی ۳۰ تن آنها دختران هستند.

محمد طاهر خلیل، کارمند برنامه انکشاف روستایی کمیته سویدن در ولایت ننگرهار می گوید: ( تعمیر مکتب بابا کبیر بعد از تکمیل کارساختمانی آن در سال ۲۰۱۸ رسماٌ به ریاست معارف ولایت ننگرهار تحویل داده شد)

به اساس گزارش روزنامه الکترونیگی هشت صبح این مکتب به تاریخ ۲۳ جدی سال ۱۳۹۷ رسماٌ افتتاح گردید. درین گزارش آمده است؛ میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف در مراسم گشایش نیز اشتراک ورزیده است. آقای بلخی هدف سفرش را به ولایت ننگرهار بررسی مشکلات معارف عنوان کرده است.

هر چند اولویت کاری برنامه تعلیم وتربیه کمیته سویدن اعمار مکاتب و دسترسی به آموزش با کفیت در ساحات دور دست کشور است؛ اما برای نخستین بار کمیته سویدن مکتب ی را در مرکز شهر می سازد.

محمد طاهر عصمت، مسئول برنامه تعلیم و تربیه در کمیته سویدن می گوید: ما به منظور حمایت از کودکان اقلیت سیک و دسترسی آنها به آموزش و پرورش سالم در یک محیط امن به ایجاد این مکتب پرداختیم.

کمیته سویدن تحت مدیریت دفتر منطقوی جلال آباد دسترسی به تعلمیات محلی را در ولایات ننگرهار، لغمان و کنر فراهم می نماید، که اکنون بیشتر از ده هزار شاگرد در بیشتراز چهار صد صنف محلی مشغول فراگیری تعلیم هستند.

Baba Kabir School | Photo courtesy: 8am