International Criminal Court, ICC, office The Hague, Netherlands.

International Criminal Court, ICC, has its seat in The Hague, Netherlands. Photo: CC BY-NC 2.0

وقتی ایالات متحده خواستار خاموش ساختن محکمه بین المللی جزایی (ICC) است، صدای ما در حمایت از این اداره لازمی است

از آنجایی که محکمه بین المللی جزایی تحقیقات خود را در بارهً جنایات مشکوک جنگی در افغانستان از سر گرفته است، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تحریم هایی را بر علیه کارمندان و همکاران این نهاد وضع کرده است. ایالات متحده با این اقدام خویش قوانین بین المللی بشردوستانه را تضعیف نموده و از تأمین عدالت برای مردم افغانستان چشم پوشی می کند. این مطلب را اندریاس استیفنسون سکرترجنرال کمیته سویدن برای افغانستان در صفحه وبلاگ نوشته است.

کمیته سویدن برای افغانستان اوضاع وخیم و بحرانی افغانستان را که جمعیت غیرنظامی این کشور با آن دچار است مکرراْ در محراق توجه قرار داده است، جایی که جنایات علیه قوانین بین المللی بشردوستانه از سوی همه طرفین درگیر انجام می شود. ما از اثر حملات مستقیم همچنان آسیب می بینیم و میدانیم که چگونه جنگ در ادامه روند توسعه و انکشاف افغانستان ویران کننده است.

در سال 2017، زمانیکه که دادستان کُل فتو بینسودا از محکمه بین المللی جزایی (ICC) در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در افغانستان درخواست تحقیق کرد، برای مردم افغانستان یک امیدواری پیدا شد. کسانی که برای ده ها سال در این کشور به گونه سیستماتیک مرتکب جنایات جنگی شده بودند، اکنون پاسخگو خواهند بود. طالبان، نظامیان افغان و نیروهای آمریکایی شامل این تحقیقات بودند.

سال گذشته، درخواست برای انجام این تحقیق رد شد. محکمه بین المللی جزایی وضعیت را برای انجام این تحقیق بسیار نامساعد ارزیابی کرد. شواهد مبنی بر جنایات علیه میلیونها افغان به دور انداخته شد. این تصمیم اندکی پس از بیانیه رئیس جمهور آمریكا گرفته شد، زمانیکه وی دادستان بینسودا و تیم کاری وی را با وضع محدودیت ویزه تهدید كرد. کمیته سویدن برای افغانستان از این تهدیدات وحشت زده شد و از خاموشی جامعه بین المللی در این راستا تعجب کرد.

هفته گذشته در واکنشی به تصمیم محکمه بین المللی جزایی مبنی بر از سرگیری تحقیقات این اداره در افغانستان، دونالد ترامپ فرمانی را برای اجرایی ساختن تحریم ها بر علیه کارمندان این اداره، خانواده های آنها و هرفرد که در همکاری با این اداره در تحقیقات برعلیه آمریکایی ها سهم میگیرند صادر کرده است.

این تهدیدات نشانگر یک گام غم انگیز و رو به عقب در همکاری های بین المللی برای تأمین حقوق بشر است. من خوشحالم که این بار اتحادیه اروپا، کشور سویدن و دیگران در حمایت از محکمه بین المللی جزایی یک موقف کاملاً روشنی را اختیار نموده اند. صدای آنها برای حمایت از کسانی که پس از گذشت چندین دهه جنگ به تحقق عدالت امیدوار شده اند و اکنون در معرض سکوت قرار دارند، ضروری خوانده میشود.

چنانچه مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریكا اخیراْ ادعا کرده است که محکمه بین المللی جزایی با "مدافعان آزادی" در جنگ نیست، بلکه برخلاف با شکنجه، حمله به غیرنظامیان و اعدام های غیرقانونی مبارزه میکند، اما دستورات دونالد ترامپ در حال تضعیف کردن قوانین بین المللی بشردوستانه و تأمین عدالت برای مردم افغانستان بوده است.