Niamatullah med sina barn. | Foto: SAK

“صنوف دخترانه توسط مرحوم نعمت الله تدریس میشد”

یک آموزگار در مکتب کمیته سویدن برای افغانستان در طی یک نبرد مسلحانه میان نیرو های افغان و گروه های مخالف مسلح کشته شد

نعمت الله یک تن از آموزگاران مکتب محلی کمیته سویدن برای افغانستان در جریان یک درگیری مسلحانه میان گروه های مخالف مسلح و پولیس ملی افغان کشته شد. وی زمانی مورد اصابت تیراندازی متقابل قرار گرفت که پس از تدریس در مکتب محلی شیرخان، در مسیر راه بسوی خانه در حال حرکت بود. در نتیجه این درگیری، یک گلوله به گردن نعمت الله اصابت کرد و بلافاصله باعث مرگ وی گردید.

این حادثه به روز دوشنبه ۲۵ آپریل ۲۰۱۶ در منطقه شاهگلی ولسوالی قره باغ ولایت غزنی صورت گرفت.

مکتب شیرخان یک مکتب نسوان بوده که در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی موقعیت دارد. ولسوالی قره باغ تحت تسلط هردو نیرو های امنیتی افغان و گروه های مخالف مسلح قرار دارد. گروه های مخالف مسلح بیشتر در محلات دور دست این ولسوالی نفوذ دارند؛ در حالیکه مناطق مرکزی آن در تحت اداره نیرو های افغان قرار دارد.

نعمت الله ازدواج کرده بود و از وی همسر، چهار فرزند - سه پسر و یک دختر - باقی ماند. خانه وی در فاصله ۳۰۰ متری مکتب قرار دارد. نمایندگان از طرف مکتب کمیته سویدن برای افغانستان در ضمن اشتراک در مراسم تشییع جنازه و فاتحه نعمت الله، پیام تسلیت خویش را برای خانواده وی ابراز نمودند.

آقای جورگن هولمسترام، رئیس عمومی کمیته سویدن برای افغانستان در زمینه چنین میگوید:” ما همه از مرگ نعمت الله، آموزگار مکتب کمیته سویدن برای افغانستان متاثر هستیم. این حادثه نشان میدهد که کمیته سویدن برای افغانستان و کارکنان شجاع آن در یک محیط بی ثبات عملیات انجام میدهند. ما از هردو جناج (حکومت افغانستان و گروه های مخالف مسلح) میخواهیم تا به زندگی، خانه ها، مکاتب و تعمیر شفاخانه های افراد ملکی حرمت قائل شوند. “

وی افزود: متأسفانه کمیته سویدن برای افغانستان از جانب تمامی جناح های جنگی – گروه های مخالف مسلح، نیرو های بین المللی و افغان - آسیب می بیند. یک باب شفاخانهٔ ما در ولایت میدان وردک مورد حمله قرار گرفت و در آن سه تن به قتل رسید. اخیرأ در ولایت کندز در نتیجه اصابت یک فیر راکت بر یک خانه، یک تن از دانش آموزان دختر مکتب کمیته سویدن برای افغانستان جان خود را از دست داده و دو تن دیگر آنان زخم برداشتند. تقریبأ تمامی محلاتی که کمیته سویدن برای افغانستان در آن عملیات انجام میدهند نا امن اند. ما سعی میداریم تا از کارکنان کمیته سویدن برای افغانستان مراقبت نماییم؛ ولی مسئولیت حفاظت از غیر نظامیان بر دوش دولت افغانستان و گروه های مخالف مسلح قرار دارد.

آقای جورگن هولمسترام از تمامی جناح های جنگی رسمأ خواست تا به حیات انسانها حرمت بگذارند. وی با بیان این مطلب که کمیته سویدن برای افغانستان نهایت تلاش خویش را برای ادامه کار در افغانستان به خرچ میدهد افزود: ” ما یک نهاد مستقل و بی طرف هستیم.“

نعمت الله، آموزگار ۲۷ سالهٔ صنوف شش مکتب، فارغ صنف دوازدهٔ مکتب لیسه بود و از سال ۲۰۱۱ بدینسو در کمیته سویدن برای افغانستان ایفای وظیفه می نمود. وی در جریان دورهٔ کاری، آموزش های مهارت تدریس را از سوی آموزگاران کمیته سویدن برای افغانستان دریافت کرده بود.

مکتب کمیته سویدن برای افغانستان به یک مکتب متوسطه رسمی/دولتی ارتقاء یافته و به تعداد ۳۴۸ تن دانش آموز دختر در ۱۲ صنوف جداگانه از صنف اول الی صنف ششم مشغول دانش آموزی اند. تدریس برای دانش آموزان در صنوف اول الی سوم از سوی معلمین وزارت محترم معارف و از صنوف چهار الی شش از سوی معلمین مکتب کمیته سویدن برای افغانستان صورت میگیرد.