یک پروژه آبرسانی به ارزش ۸۲ میلیون افغانی در ولایت تخار افتتاح گردید

پروژه آب رسانی برای 14 قریه پسابند ولسوالی رستاق امروز توسط والی ولایت تخار و داکتر احمد خالد فهیم رئیس برنامه ها و معاون کمیته سویدن برای افغانستان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

پروژه احداث خط لوله انتقال آب که 85 کیلومتر مربع مساحت را تحت پوشش قرار داده است، براي بیشتر از 3645 خانواده در سطح چهارده قريه سعب العبور ولسوالي رستاق ولایت تخار آب آشاميدني صحي تهيه مي دارد. کار این پروژه بزرگ در سال 2018 آغاز گردید و تطبیق این پروژه هشتاد و دو میلیون افغانی هزینه برداشته است که توسط آژانس بين المللي انکشافي سويدن (SIDA )، مردم کشور سويدن و سازمان جهاني غذا حمايت مالي گرديده است.

بسياري از خانواده ها در روستایی این ولسوالی از آب جمع شده باران فصلی در ذخيره های محلی و جويبار ها براي شستن لباس و برخي کار هاي ديگر استفاده مي بردند و گاهي هم اتفاق مي افتد که بعضي افراد ناگزير از اين آب باران بنوشند که اغلبا تعدادي از نوشندگان به امراض اسهال، گلودرد، ريزش و بعضي از مرض هاي ديگر گرفتار مي شدند که اين يک خطر جدي براي حيات اطفال به حساب می آمد.

عبدالله قرلق والی ولایت تخار در جریان افتتاح پروژه گفت: "این بزرگترین پروژه است که تا حال در ولایت تخار توسط کمیته سویدن برای افغانستان تطبیق شده است و بسیار حایز اهمیت است و از فعالیت های صادقانه کمیته سویدن اظهار قدر دانی می کنیم".

قريه بخمل باسي و 13 قراي مجاور آن که خط لوله انتقال آب در آن احداث شده است، 13 کيلومتر و بعضا بيشتر از آن از مرکز ولسوالي فاصله دارد. يک منطقه کاملا کوهستاني و صعب العبور است.

داکتر احمد خالد فهیم رئیس برنامه ها و معاون کمیته سویدن برای افغانستان گفت: "در اوایل کمیته سویدن برای افغانستان بودجه کافی برای تطبیق این پروژه نداشت، اما یک بازنگری بودجوی در میان سال پیش روی داشت و در آن بازنگری مشکلات مردم را درک کردیم و توانستیم که یک صد هزار دالر را در وسط سال برای تطبیق این پروژه اختصاص دهیم تا کار پروژه به پیش برده شود و بعد از آن ما یک کمپاین اختصاصی را در کشور سویدن روی دست گرفتیم که از آن طریق مقداری بودجه دریافت کردیم و سال بعد بازهم مقداری دیگری از بودجه را از سیدا بدست آوردیم که سر انجام در مجموع 85.5 ملیون افغانی بدست آمد و این پروژه بزرگ تکمیل شد و ما امروز شاهد افتتاح آن هستیم."

از آنجائيکه کمیته سویدن برای افغانستان متعهد به آوردن افغانستان عاری از فقر، خشونت و تبعیض است؛ همواره کوشيده است که با تهيه آب آشاميدني صحي، اعمار ساختمان مکاتب و مراکز منابع علمي و فعالیت های بازتوانی برای افراد دارای معلولیت دستگير دولت و مردم در سطح کشور باشد و از اين طريق براي زدودن فقر و بهبود زندگي مردم به ويژه روستائيان کار کند.