یاسمین و ذبیح الله میخواهند با فراهم نمودن خدمات فزیوتراپی به مردم کمک رسانند

ذبیح الله و یاسمین باهم زن و شوهر هستند که اخیراً از یک برنامه سه ساله آموزش فزیوتراپی تحت نام " بسوی بهبود کیفیت خدمات بازتوانی در افغانستان " (TIQRA) که در شهر مزار شریف ولایت بلخ از سوی کمیته سویدن برای افغانستان حمایت و به پیش برده میشود، فارغ شده اند.  

جهت ارزیابی نیاز برای فزیوتراپست ها در افغانستان، یک سروی مشترک از سوی موسسه بین المللی هندیکپ ، کمیته سویدن برای افغانستان و وزارت صحت عامه افغانستان انجام شد که بر اساس آن پروژه بسوی بهبود کیفیت خدمات بازتوانی در افغانستان (TIQRA) نخست در سال ۲۰۱۵ میلادی با حمایت مالی اتحادیه اروپا (EU) آغاز یافت. این پروژه در سراسر افغانستان دارای هفت مرکز میباشد که سه مرکز آن از طرف کمیته سویدن برای افغانستان در شهر های مزار شریف، تالقان و جلال آباد به پیش برده میشوند.

ذبیح الله و یاسمین باشندگان ولایت سرپل هستند که در ماه اگست سال ۲۰۱۶ میلادی شامل این برنامه شده اند. ولایت آنها نیز شامل سروی فوق الذکر بوده که در آنجا نیز ضرورت برای فزیوتراپست ها شناسایی شده است. یاسمین میگوید: "خانواده های ما میخواستند که ما هردو از طریق این برنامه، فزیوتراپی را بیاموزیم و با هم مصدر خدمت به مردم شویم. "  

ارائه خدمات فزیوتراپی در ولایت سرپل در یک سطح محدود قرار دارد و باشندگان قریه از این دو انتظار دارند که به محض فارغ شدن از برنامه برایشان خدمات فزیوتراپی فراهم بدارند.

ذبیح الله میگوید: "از آنجائیکه ولایت ما از جنگ متأثر شده است، تعدادی زیادی از مردم از زمان طفولیت در حالت معلولیت بسر میبرند و من میخواهم به آنها کمک کنم. " وی افزود: "وقتیکه من در باره برنامه آموزش فزیوتراپی شنیدم، با خود فکر کردم که این برای من بزرگترین فرصت برای آموختن و خدمت رساندن به دیگران است. "

در این برنامه افراد واجد شرایط از طریق شورا های صحی با منظوری بست شفاخانه ولسوالی/شفاخانه ولایت/شفاخانه ساحوی انتخاب گردیده و سپس آنها از طریق یک پروسه رقابتی شامل این برنامه سه ساله میشوند.

ذبیح الله میگوید: "بسیاری از مردم در ولایت ما از خدمات فزیوتراپی آگاه نیستند، بنأ من هم کار خواهم کرد تا سطح آگاهی مردم را نسبت به فزیوتراپی بالا ببرم و اینکه چگونه آنها میتوانند از این طریق درمان و چاره یابی کنند؛ زیرا معلولیت به معنی ناتوانی نیست."

پروژه بسوی بهبود کیفیت خدمات بازتوانی در افغانستان (TIQRA) که از سوی کمیته سویدن برای افغانستان حمایت و به پیش برده میشود در پایان ماه فبروری سال ۲۰۱۹ میلادی به تعداد ۹۸ تن دانش آموز را از سه مرکز آموزش فزیوتراپی فارغ کرده است که این فارغین در کنار دریافت تصدیق نامه از سوی کمیته سویدن برای افغانستان، دیپلوم های فراغت را از سوی انستیتوت علوم صحی غضنفر (GIHS) نیز کسب خواهند کرد و همچنان استندرد و نصاب تعلیمی این برنامه توسط انستیتوت علوم صحی غضنفر تاَید شده است.

یاسمین می افزاید: " زنان و مردان هردو از حق مساوی تعلیم و تربیه برخوردار هستند و من از دیگران خواهشمندم که همسران، دختران و خواهران خود را بگذارند که تحصیل کنند و مصدر خدمت به مردم شوند. "

خدماتی که در طول مدت این برنامه آموزشی برای دانش آموزان فراهم شده اند شامل لیلیه، مشوقه های پولی، قرطاسیه، کتب/چپتر درسی، یونیفورم، تجهیزات در هنگام فراغت و سه ماه نظارت پس از فراغت میباشند.