زندگی زاهده در شفاخانه میدان وردک نجات داده شد

در ولایت غزنی زاهده دختر ۸ ساله به تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۱۸ در خانه دچار مریضی شد. خواهران و برداران وی او را به یک کلینیک خصوصی انتقال دادند. صحت وی بهبود نیافت و او بیشتر از پیش درد شدیدی در ناحیه معده، سر و حالت تهوع را حساس میکرد.

سپس وی به یک شفاخانه خصوصی دیگر در ولایت غزنی راجع ساخته شد. پس از انجام چندین معاینات، دوکتوران ادویه جات قوی انتی بیوتیک (ضد باکتری) را به وی تجویز کردند و اظهار داشتند که معده و امعای وی عفونی شده است.

از آنجائیکه صحت زاهده بهبود نیافت و وی در یک حالت کُما بسر میبرد، امان الله پدر زاهده تصمیم بر آن گرفت تا وی را به کابل انتقال دهد. امان الله بدون آنکه کارمندان این شفاخانه خصوصی را از تصمیم خود آگاه بسازد، زاهده و نتایج معاینات وی را با خود گرفته و راهی کابل شد. در مسیر راه کابل امین الله با یکی از اقارب خویش که در میدان شهر مشغول وظیفه بود تماس حاصل کرد و در باره تداوی دختر خود از وی مشورت خواست. شخص مذکور برای امین الله مشورت داد که به شفاخانه ولایتی میدان شهر که توسط کمیته سویدن برای افغانستان حمایت میشود، مراجعه کند. سپس پدر زاهده مشورت این اقارب خود را می پذیرد و زاهده را در شفاخانه ولایتی میدان وردک بستر نمود.

داکتر نجیب الله آدین، متخصص بخش اطفال نتایج تمام معاینات انجام شده را بررسی نمود و یک آزمایش ملاریا را برای زاهده توصیه میکند. سرانجام نتیجهٔ آزمایش ملاریا مثبت ثابت شد و داکتر بعضی از ادویه جات مناسب را در حالیکه زاهده در حالت کُما بسر میبرد برای وی تجویز کرد. دوکتوران این شفاخانه به تدوای زاهده شتافتند و در نتیجه صحت زاهده به سرعت بهبود پیدا کرد.

داکتر تجیب الله آدین، متخصص بخش اطفال در شفاخانه ولایت میدان وردک در مورد صحت زاهده مگوید: " زاهده واقعاً در یک حالت دشوار بسر میبرد. اندک تأخیر ممکن به قیمت جان وی تمام میشد؛ زیرا داکتران در ولایت غزنی به وی ادویه جات بسیار قوی انتی بیوتیک مانند سپترازلیوم ۵۰۰ ملی گرام و وانکومایسین را تجویز کرده بودند که از یک طرف این ادویه جات برای اطفال تجویز نمیشوند و از طرف دیگر این دارو ها گرانقیمت هستند. زمانیکه من نتایج معاینات زاهده را بررسی کردم، بعضی از آزمایشات دیگر را برای وی توصیه کردم که نتایج آنها مریضی ملاریا را نشان میداد. دیروز (۴ دسامبر) ما به زاهده بعضی از دارو های ضد ملاریا را تجویز نمودیم و امروز (۵ دسامبر) صحت وی بسیار به زودی در حال بهبود یافتن است. "

امین الله پدر زاهده که در ولایت غزنی یک دکاندار عادی است میگوید: "اجازه دهید بگویم که من یک دکاندار عادی هستم که فامیل خود را دوست دارم و تمام دارایی خود را صرف صحت خانواده خود میکنم. ولی قسمیکه شما میدانید اشخاصی وجود دارند که توان این مصارف را ندارند و بعضی از داکتران هستند که در قصهٔ زندگی یک انسان نیستند؛ آنها صرفاً در باره عاید شان فکر میکنند، نه انسانیت. "

پدر زاهده می افزاید: "من تقریباً ۲۰.۰۰۰ افغانی را در ظرف دو روز به مصرف رساندم و بخاطر زندگی دختر خود به تشویش بودم. ولی خوشبختانه که اقارب من بسیار یک مشورت خوب برای من دادند. من از داکتران کمیته سویدن برای افغانستان و از خدمات رایگان شان بسیار متشکر هستم. اگر دخترم را به اینجا بستر نمی کردم، شاید او را از دست میدادم چون وضعیت او بسیار وخیم گفته شده بود. "