Wardak Regional Management Office

موج چهارم کرونا؛ یک تهدید محتمل برای افغانستان

Wardak Regional Management Office کمیته سویدن برای افغانستان در تلاش است تا با استفاده از امکانات دست داشته خویش در برابر موج تازهٔ از ویروس کرونا در افغانستان ایستادگی کند. کمیته سویدن از آغاز انتشار ویروس کرونا در جهان به تعداد 47263 تن را در افغانستان تحت پوشش خدمات واکسیناسیون خویش قرار داده که از این میان به تداوی و درمان 3414 تن مصاب شدگان به ویروس کرونا اقدام کرده است.

حمزه: “می خواهم یک انجنیر شوم!”

Wardak Regional Management Office حمزه 10 ساله، که در قریه ارغندی بالا در صنف ششم مکتب محلی کمیته سویدن برای افغانستان درس می خواند، برای آینده روشن خود فکر و دورنمای خوبی دارد. وی یکی از شاگردان ممتاز در این صنف است که به سوال های مطرح شده در مورد ریاضی و مهارت های لسان جواب های کامل ارایه نمود.

داکتر عید محمد ملاخیل: “مبتلا شدن به ویروس کرونا به معنی تلف شدن نیست”

Wardak Regional Management Office داکتر عید محمد ملاخیل در بخش تجرید کرونا (کوید-19) به صفت داکتر در این اواخر مقرر گردیده است. وی جذبه ارایه خدمات به مردم دارد. در جواب این پرسش که چرا این وظیفه پرچالش را قبول نمود، می گوید: "انگیزۀ قبول نمودن این وظیفه صرف خدمت به جامعه و مردم است، نه کدام چیزی دیگری و در حقیقت خدمت نمودن به مردم یکی از آرزوهای طفولیتم می باشد."

زندگی زاهده در شفاخانه میدان وردک نجات داده شد

Wardak Regional Management Office در ولایت غزنی زاهده دختر ۸ ساله به تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۱۸ در خانه دچار مریضی شد. خواهران و برداران وی او را به یک کلینیک خصوصی انتقال دادند. صحت وی بهبود نیافت و او بیشتر از پیش درد شدیدی در ناحیه معده، سر و حالت تهوع را حساس میکرد. سپس وی به یک شفاخانه […]

باورمندی والدین بالای اولاد دارای معلولیت تأثیرات مثبت بجا می ماند

Wardak Regional Management Office قاضی سمیع الله جوان ۲۶ ساله که یک پای وی ضعیف و کوتاه است باشنده میدان شهر مرکز ولایت میدان وردک است. وی از طرف کمیته سویدن برای افغانستان تمرینات بازتوانی خانگی دریافت نموده است و پس از آن به تحصیل رو آورده و از دانشکده شرعیات سند لیسانس کسب نموده است. اما او اکنون […]

کمیته سویدن برای افغانستان اصابت یک موشک بر یک شفاخانه را که در نتیجه آن یک پسر پنج ساله کشته شد، محکوم میکند

Wardak Regional Management Office یک پسر پنج ساله در هنگام اصابت یک موشک بر شفاخانه میدان شهر ولایت وردک دیروز کشته شد. این یکی از شفاخانه های مربوط به موسسه کمیته سویدن برای افغانستان می باشد. این موشک در جریان یک حمله توسط گروه های مخالف مسلح بالای ولسوالی میدان شهر، در این شفاخانه اصابت نمود. مدلین جوفرس، رئیس […]