در اولین دیدار از افغانستان

کارین جمتین میگوید: “من در باره کار کمیته سویدن برای افغانستان شنیده ام و برای من بسیار جالب هست تا خود فعالیت های آن را از نزدیک مشاهده کنم. هرچند من یک بخش کوچکی از این نهاد را دیده ام ولی من واقعاً تحت تأثیر آن قرار گرفته ام.”

جولای 8, 2018, by SCA