یک آموزگار در مکتب کمیته سویدن برای افغانستان در طی یک نبرد مسلحانه میان نیرو های افغان و گروه های مخالف مسلح کشته شد

نعمت الله یک تن از آموزگاران مکتب محلی کمیته سویدن برای افغانستان در جریان یک درگیری مسلحانه میان گروه های مخالف مسلح و پولیس ملی افغان کشته شد. وی زمانی مورد اصابت تیراندازی متقابل قرار گرفت که پس از تدریس در مکتب محلی شیرخان، در مسیر راه بسوی خانه در حال حرکت بود. در نتیجه این درگیری، یک گلوله به گردن نعمت الله اصابت کرد و بلافاصله باعث مرگ وی گردید.

می 12, 2016, by SCA