– Jag blir ofta sjuk och det blir förstås många av barnen också. De får diarré för att de dricker orent vatten, säger Bakhshullah, Aminas morbror.
FOTO: Quadratullah Attaye.

Amina (till höger) har väntat i flera timmar på vattenbilen som inte kommer.
FOTO: Quadratullah Attaye.

– Det är tungt att bära vatten. Jag måste jobba för att försörja familjen och barnen ska egentligen vara i skolan, förklarar Aminas far, Faizullah.
(Amina står till vänster och bror till höger). FOTO: Quadratullah Attaye

Svenska Afghanistankommittén bygger en vattenledning i det bergiga landsbygdsdistriktet Rustaq, som ska försörja 4 299 familjer i 17 byar med säkert dricksvatten. FOTO: Quadratullah Attaye.

”Utan vatten går byn under”

REPORTAGE | I distriktet Rustaq i norra Afghanistan tänker människor på vatten hela tiden. Många barn går törstiga stora delar av dagen. Invånarna måste snåla med vatten för att slippa tvingas att hämta det längs vägarna. För den som dricker smutsigt vatten blir sjuk.

TEXT: Quadratullah Attaye och Niclas Ericsson.
 

Amina har väntat i flera timmar på vatten men vattenbilen kommer inte.

– Nu måste jag gå hem till mamma. Hon väntar. Jag vet inte om hon kan laga mat för vi har slut på vatten.

Så är det ofta för de 300 familjer som bor i byn Bakhmal Basi, i provinsen Takhar i norra Afghanistan. Distriktet ska tillhandahålla 20 liter vatten per familj och dag, men leveransen fungerar inte alltid. Byn ligger avsides, i ett kargt landskap och det finns inga riktiga vägar här.

Det tar fem timmar för byborna att själva hämta vatten med en åsna från närmsta större ort, som ligger 13 kilometer bort.

– Det är tungt att bära vatten. Jag måste jobba för att försörja familjen och barnen ska ju egentligen vara i skolan, förklarar Aminas far, Faizullah.

20 liter vatten räcker inte till både dricksvatten och matlagning, inte ens till en liten familj.

– Vi kan bara låta barnen släcka törsten två gånger per dygn för då tar vattnet slut, säger Faizullah.

Till vissa saker, som att tvätta kläder, kan byborna använda regnvatten som samlas i tunnor eller hämtas från diken och små vattendrag. Det är vanligt att vi också dricker av regnvattnet när vi inte har tillgång till något annat, trots att vi inte borde.

­– Jag blir ofta sjuk och det blir förstås många av barnen också. De får diarré för att de dricker vatten som inte är rent, säger Bakhshullah som är Aminas morbror.

Det finns inte någon klinik i byn och att ta sig till närmaste samhälle är svårt och kostar också pengar.

Att Svenska Afghanistankommittén nu ska bygga en vattenledning, som ska försörja Bakhmal Basi och 16 andra byar med säkert dricksvatten, är en stor nyhet i byn.

– Det ger oss alla nytt hopp. Som det är nu kan vi nästan inte bo kvar. Utan vatten går byn under, säger Bakshullah.


Svenska Afghanistankommittén ska bygga en vattenledning i Rustaq som kommer försörja 3 500 familjer i 13 byar med säkert dricksvatten från en brunn. Bygget börjar under hösten 2018 och beräknas vara helt klart om tre år. 

Men projektet är ännu inte färdigfinansierat och därför behöver vi din hjälp. Din gåva kan bli ett viktigt tillskott som hjälper byborna i Rustaq till ett bättre liv.

 


FAKTA  | 

  • 20 procent av de som bor på landsbygden i Afghanistan är beroende av orenat dagvatten (som regnvatten och smältvatten). Bara 6 procent har tillgång till kranvatten av god kvalitet.
  • Vart tredje hushåll på landsbygden i Afghanistan saknar möjlighet att tvätta händerna i samband med toalettbesök.
  • Mer än vart tionde barn (12 procent) som dör innan hen blir fem år gör det på grund av diarrésjukdomar. Det är en vanlig konsekvens av att dricka orenat vatten. Undernäring är en annan vanlig påföljd hos barn som ofta har diarré, eftersom kroppen förlorar mycket näring.
  • Barn drabbas särskilt hårt av brist på rent vatten. Dels på grund av hälsoproblem, dels för att barn ofta skickas för att hämta vatten som hindrar dem från lek och skolgång.
  • Flickor och kvinnor drabbas också hårdare, bland annat på grund av bristande hygien i samband med mens och förlossning.

Källa: Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2017, WHO UNICEF JMP.