تماس با ما

شماره تماس برای رسانه های افغانستان 
شکریه صافی، افسر ارشد کمیته سویدن برای افغانستان
shukria.safi@sca.org.af
تیلیفون: ۰۰۹۳۷۸۸۶۱۸۰۹۰

عکس های مطبوعاتی را در اینجا دریافت نمایید

سونی منسن

سرپرست رئیس کمیته سویدن برای افغانستان مقیم در افغانستان
تصویر: نیکلاس اریکسون

سونی منسن

سرپرست رئیس کمیته سویدن برای افغانستان مقیم در افغانستان