سونی منسن

سرپرست رئیس کمیته سویدن برای افغانستان

سرپرست رئیس کمیته سویدن برای افغانستان مقیم در افغانستان
تصویر: نیکلاس اریکسون