مراقبت های صحی برای میلیون ها افغان در معرض خطر قرار دارد. اقدامات فوری در این زمینه لازم است.

جولای 5, 2016, by SCA