کمیته سویدن برای افغانستان

در سال ۲۰۲۲، بیش از ۱۳۳ هزار کودک که شصت درصد آن‌ها دختران بودند، در بیش از سه هزار صنف درسی در مکاتب تحت حمایت SCA شرکت کردند. بیش از ۲.۵ میلیون مریض سالانه در شفاخانه‌ها و کلینیک‌های SCA خدمات صحی دریافت می‌کنند؛ از این میان بیش از ۹۴۰ هزار تن زنان هستند. کمیته سویدن برای افغانستان همچنان از بازتوانی افراد دارای معلولیت حمایت کرده و انکشاف مناطق روستایی را حمایت می‌کند.

زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت از خدمات SCA مستفید می‌شوند. موجودیت مکاتب برای کودکان،‌ موجودیت قابله‌ها برای کاهش میزان مرگ و میر مادران و اتصال اعضای مصنوعی به بدن افراد دارای معلولیت، زندگی را در مناطق روستایی آسان‌تر می‌سازد. ما مردم را قادر می‌سازیم تا بتوانند زندگی خود را تغییر دهند. رفع گرسنگی و زندگی با عزت یک حق است، نه یک هدیه‌ی فردی.

SCA، بیش از هشت هزار کارمند دارد؛ که تمام آن‌ها در راستای آوردن ثبات به کشور کمک می‌کنند. برنامه‌های ما برای تعداد زیادی از مردم در مناطق روستایی تطبیق می‌شوند. SCA، در چهارده ولایت افغانستان فعالیت دارد.

با وجود جنگ و درگیری، ما برای بیش از چهل سال در افغانستان در میان جمعیتی که بیش‌ترین نیاز را برای ما داشته‌اند، حضور داریم. ما مصمم هستیم تا زمانیکه برای ما نیاز باشد در افغانستان باقی بمانیم.

SCA دارای ۳ هزار و ۵۸۵ عضو و تمویل‌کنند‌ه‌ی فردی در یازده انجمن منطقه‌ای در سویدن و همچنین یک انجمن منطقه‌ای در افغانستان می‌باشد. Sida، نهاد توسعه همکاری دولت سویدن، بزرگترین تمویل‌کننده‌ی کمیته سویدن برای افغانستان است. SCA، علاوه بر Sida، از تمویل‌کنندگان مختلف دیگر مانند: نمایندگان سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، نهاد بین‌المللی توسعه همکاری‌‌ سویدن، و افراد خصوصی، کمک مالی دریافت می‌کند.

تاریخچه:

SCA، در اعتراض به حمله شوروی در افغانستان بنیان‌گذاری شد. در سال ۱۹۸۱، کمیته سویدن برای افغانستان، جمع آوری پول را برای حمایت بشردوستانه از مردم افغانستان آغاز کرد. یک سال بعد SCA، دفترش را در شهر پشاور پاکستان باز کرد و به ارسال دارو و تجهیزات برای چهار کلینیک کوچک در افغانستانِ تحت اشغال پرداخت.

در سال ۱۹۸۴، SCA اولین مکتب ابتداییه را بنیان‌ گذاشت و پس از گذشت سه سال، کمیته سویدن برای افغانستان، کار در مناطق روستایی را آغاز کرد. برنامه‌ی حمایت از افراد دارای معلولیت در سال ۱۹۹۲ آغاز شد. از آن زمان به این سو SCA، در راستای دورنمای ما، یک افغانستان عاری از فقر،‌ خشونت و تبعیض است، کار می‌کند. SCA به تدریج از یک نهاد صرفا ارائه کننده خدمات بشر دوستانه، به یک نهاد انکشافی مبدل شده است.