تماس با ما

دفتر مرکزی کابل
برای سوالات عمومی (یکشنبه – پنجشنبه، ۰۸:۰۰ صبح الی ۰۴:۰۰ عصر)

شماره تماس:
۲۰۲۳۲۰۱۵۱ (۰) ۹۳+
۲۰۲۳۲۰۱۵۲ (۰) ۹۳+
۲۰۲۳۲۰۱۵۳ (۰) ۹۳+
۲۰۲۳۲۰۱۵۴ (۰) ۹۳+
۲۰۲۳۲۰۱۵۵ (۰) ۹۳+

و یا برای ما ایمیل بفرستید: info@sca.org.af
ایمیل شما به شخص مربوطه فرستاده خواهد شد

کمیته سویدن برای افغانستان در کابل

صندوق پستی: ۵۰۱۷، کابل افغانستان

دفاتر منطقوی:
دفتر منطقوی مزار شریف
دفتر منطقوی جلال آباد
دفتر منطقوی وردک 
دفتر منطقوی تالقان
دفتر منطقوی غزنی