اعلامیه کمیته سویدن برای افغانستان پیرامون تصمیم ممنوعیت کار کارمندان زن در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان

دسمبر 27, 2022, by Munisa Rashid