بیانیه کمیته سویدن برای افغانستان در مورد تعلیق فعالیت های کشور سویدن توسط اداره سرپرست افغانستان

جولای 12, 2023, by SCA