کمیته سویدن برای افغانستان بعضی از فعالیت های خود را به دنبال دستور العمل امارت اسلامی افغانستان موقتاً متوقف می نماید

جولای 19, 2023, by SCA