کمیته سویدن برای افغانستان تمام فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف کرد

کمیته سویدن برای افغانستان تمام فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف کرد. این واکنش در پیوند به فرمان امارت اسلامی افغانستان مبنی بر تعلیق تمام فعالیت‌های کشور سویدن در افغانستان، به دلیل سوزانده شدن نسخه‌هایی از قرآن کریم در کشور سویدن است.

مارچ 19, 2024, by SCA