خانواده‌های کودکان دارای معلولیت نگران متوقف شدن فعالیت‌های SCA هستند

قبل از متوقف شدن فعالیت‌های SCA ، ده ها کودک مبتلا به کجی پا و فلج دماغی (DDH) روزانه خدمات فیزیوتراپی را در ولایت‌های شمال شرقی دریافت می‌کردند. اکنون آنها به این خدمات ضروری دسترسی ندارند.

جون 11, 2024, by SCA