بیانیه در مورد وظیفه ښکلا ځدران

۲۹ مارچ ۲۰۲۱

در نتیجه یک توییت که در ۲۰ مارچ منتشر شد، کمیته سویدن برای افغانستان با کارمند خود ښکلا ځدران گفتگو کرده است تا اهمیت احترام به ارزش های اصلی کمیته سویدن برای افغانستان را  در همه اوقات تاکید  کند.

برای خواندن اعلامیه قبلی ما در مورد توییت ښکلا ځدران اینجا را کلیک کنید:

https://dari.swedishcommittee.org/blog/bynyh-dr-mwrd-bh-tlyq-rftn-wzyfh-...

 ښکلا ځدران از تعبیرهای مختلف و واکنش های شدید ناشی از توییت خود ناراحت است.  او قصد تشدید بیان ها یا  تحریک خشونت را نداشت. او حمایت خود را از ارزش های اساسي کمیته سویدن برای افغانستان بار دیگر تکرار کرده است.

ښکلا ځدران افزود "اظهارات من ناشی از خشم و دلسردی نسبت به خشونت دوامدار و بی معنی بود. من این موضوع را با کمیته سویدن برای افغانستان مورد بحث قرار داده و می خواهم تایید کنم که من با ارزش های اصلی کمیته سویدن برای افغانستان همسویی کامل دارم. من از دورنمای کمیته سویدن برای افغانستان در مورد افغانستان  که به حقوق بشر در آن احترام گذاشته شود و همه در عزت زندگی کنند و از فرصت برابری و عدالت اجتماعی برخوردارباشند، کاملاً حمایت می کنم.".

در توافق با ښکلا ځدران، کمیته سویدن برای افغانستان به این نتیجه رسیده است که موصوفه من بعد می تواند در یک موقف جدید این سازمان در همسویی کامل با ماموریت اساسی سازمان به وظیفه خود ادامه دهد. البته تقرر وی در پست جدید در کمیته سویدن برای افغانستان فورا مرعی الاجرا میباشد.  

سکرتر جنرال کمیته سویدن برای افغانستان، اندریاس ستیفانسن گفت: "ښکلا ځدران یک صدای مهم برای جوانان افغان، برای حقوق زنان در افغانستان و یک کارمند محترم کمیته سویدن برای افغانستان است. ما از درک و اطمینان دادن او راجع به ضروری دانستن اهمیت از بی طرفی کمیته سویدن برای افغانستان در همه اوقات، راضی هستیم."

با توجه به حوادث اخیر، کمیته سویدن برای افغانستان یک بررسی از دستورالعمل های سازمان، در مورد ابراز نظر در رسانه های اجتماعی و حالات دیگر توسط کارکنان کمیته سویدن برای افغانستان را آغاز خواهد کرد.  

Click here for English and Pashto versions:

https://swedishcommittee.org/blog/statement-employment-shkula-zadran

https://pashto.swedishcommittee.org/blog/d-skhl-hdrn-d-dndy-ph-rh-bynyh