خبر

رئیس عمومی کمیته سویدن برای افغانستان از برنامه های کمیته سویدن در ولایت وردک دیدار نمود

خبر رئیس عمومی کمیته سویدن برای افغانستان آقای دانیل مدنی از دفتر ساحوی کمیته سویدن درولایت وردک، شفاخانه ولایتی میدان شهر و از مکتب قابله های جامعه در میدان شهربه تاریخ چهارم اکتوبر سال جاری دیدن نمود. آقای مدنی همچنان از بخش های دیگر این شفاخانه مانند بخشهای مراقبت از نوزادان و زایمان ، سلامت مادر و کودک ، بخشهای معاینات سراپا ، سوء تغذیه کودکان و بخشهای لابراتواری بیمارستان در این ولایت دیدار نمود.

کمیته سویدن برای افغانستان یگانه مرجع ارئه دهنده خدمات صحی در میدان وردک

خبر هرچند تحولات سیاسی اخیر در افغانستان چالشها و محدودیت های زیادی را در سکتور صحت بمیان آورده است، اما کمیته سویدن برای افغانستان همچنان مصمم است تا به ارائه خدمات صحی خویش در ولایت میدان وردک و سایر محلات تحت پوشش خود ادامه دهد.

کمیته سویدن برای افغانستان برای کودکان بازمانده از جنگ امید میاورد

خبر اعمار یک مکتب از سوی کمیته سویدن برای افغانستان در ساحه خط نخست نبرد امید و لبخند را برای کودکان و اهالی قریه اولخیل در میدان وردک به ارمغان آورده است.

کمیته سویدن برای افغانستان خواهان حرمت گذاری به حق مساوی دسترسی به تعلیم و تربیه است

خبر دولت افغانستان اعلام کرده است که پسران دوره متوسطه در مکاتب پس از یک ماه وقفه دوباره به دروس شان ادامه دهند. اما نگران کننده است که در این بیانیه هیچ اشاره ای به حق تحصیل دختران نشده است.

دفتر ساحوی میدان وردک پس از چند روز توقف فعالیت خود را از سر گرفت

خبر دفتر ساحوی کمیته سویدن برای افغانستان در ولایت وردک پس از چند روز توقف بدلیل تحولات سیاسی اخیر در کشور فعالیتهای خود را در بخش آموزش و انکشاف روستایی از سر گرفت. ارائه خدمات صحی در تمام مراکز صحی از جمله شفاخانه ولایتی این ولایت بدون وقفه جریان داشته است.

غمَی، یک پیرمرد افغان از خدمات بهداشتی کمیته سویدن در ولسوالی دایمیرداد تمجید می کند

خبر غمَی ۷۲ ساله که در روستای ترناوی ولسوالی دایمیرداد ولایت وردک زندگی می کند، از ارائه خدمات بهداشتی توسط کمیته سویدن از طریق یک مرکز بهداشتی جامع (CHC+) در تنگی سیدان، یک منطقه ای دورافتاده ابراز رضایت و تشکری می کند.

درگیری های مسلحانه باعث بسته شدن مکاتب در ولایت غزنی شده است

خبر در ماه های اخیر درگیری ها بین دولت و طالبان در ولایت غزنی شدت یافته است. وخامت اوضاع امنیتی بسیاری از مکاتب را مجبور به بسته شدن کرده است. برنامه تعلیم و تربیه کمیته سویدن نیز از این درگیری ها متأثر شده است.

محصلین که حالا به حیث فزیوتراپست کار میکنند

خبر در سال ۲۰۱۶، برنامه معلولین کمیته سویدن برای افغانستان در شمال آموزش فزیوتراپی به منظور تربیه کدر فزیوتراپی آغاز کرد. در این برنامه سه ساله ۴۰ تن از ولایت های شمال اشتراک ورزیده بودند که در اخیر سال ۲۰۱۹ فارغ شدند.

ادارات دولتی بر شناسایی و حل چالش های افراد دارای معلولیت تعهد سپردند

خبر به منظور حل چالش ها، دور کردن موانع و داد خواهی برای افراد دارای معلولیت در ادارات دولتی، یک ورکشاپ آموزشی یک روزه در ولایت های بلخ، جوزجان، سمنگان، غزنی، وردک و پکتیکا دایر گردید تا روی مشکلات و فرصت ها برای اشخاص دارای معلولیت در ادارات دولتی بحث و تبادل نظر صورت گیرد.