کلینیک ها و دفتر صحی کمیته سویدن در ولایت لغمان دوباره گشایش یافت

خانم مدلین یوفورس، رئیس عمومی کمیته سویدن برای افغانستان میگوید: «بسیار خوشحال هستم از اینکه دفتر صحی و تمامی کلینیک های کمیته سویدن که در ولایت لغمان مسدود گردیده بود،‌ دوباره به فعالیت آغاز نموده اند. ارائه خدمات صحی برای همه از جمله مأموریت های کمیته سویدن است؛ و حالا میتوانیم به انجام این مأموریت خویش ادامه دهیم.»

آگوست 2, 2017, by SCA