کمیته سویدن برای افغانستان مجبور شده است تا ارائه خدمات صحی در ولایت لغمان را توقف دهد

پس از دریافت تهدیدات پی هم از سوی گروه های مخالف مسلح، کمیته سویدن برای افغانستان مجبور شده است تا روند ارائه خدمات صحی خویش را در ولایت لغمان الی زمان نامشخص توقف دهد.

جولای 26, 2017, by SCA