کمیته سویدن برای افغانستان تجهیزات طبی و دفتری را برای شفاخانه ولایتی مهترلام اهدا نمود

کمیته سویدن برای افغانستان تجهیزات طبی و غیر طبی را برای شفاخانه ولایتی مهترلام اهدا نمود. این تجهیزات از سوی آقای عبدالاحد سمون، رئیس دفتر زون شرقی کمیته سویدن طی یک مراسم در تعمیر این شفاخانه تحویل سپرده شد.

ژانویه 5, 2017, by SCA