صنوف اضطراری برای دانش آموزان عودت کننده

مسلمهٔ هفت ساله (در تصویر) یک تن از دانش آموزان صنف اول مکتب ابتدائیه شهید عبدالجبار واقع محل ملک بیلا در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار میباشد. از میان دیگر شاگردان، خانواده وی نیز پس از چندین سال مهاجرت در کشور همسایه پاکستان، به کشور باز گشته است.

ژوئن 15, 2017, by SCA