زمری در آرزوی بازرگان شدن

زمری ، رؤیای یک طرح بزرگ را در سر می پروراند و پلانهای اقتصادی وسیعی دارد، او از جمله جوانانی موفقِ است که تلاش و پشت کارش نتیجه داده است. استادِ او محمد نصیر میگوید: “توانایی و همت بلند او را که دیدم خیلی خوشحال شدم و پیشنهادِ مشارکتِ یک شغل دادم زیرا به توانایی و استعداد او باور دارم. زمری و من میخواهیم اولین مغازه صنایع دستی معلولین را در این شهر بسازیم که مشتریان بتواند یک شی نفیس از معلولین خریداری کند، او واقعا یک شخص با استعداد است”.

می 24, 2017, by SCA