کمیته سویدن برای افغانستان بی حرمتی به قرآن کریم را به شدت محکوم می کند

جولای 20, 2023, by SCA