دفتر ساحوی میدان وردک پس از چند روز توقف فعالیت خود را از سر گرفت

دفتر ساحوی کمیته سویدن برای افغانستان در ولایت وردک پس از چند روز توقف بدلیل تحولات سیاسی اخیر در کشور فعالیتهای خود را در بخش آموزش و انکشاف روستایی از سر گرفت. ارائه خدمات صحی در تمام مراکز صحی از جمله شفاخانه ولایتی این ولایت بدون وقفه جریان داشته است.

سپتامبر 2, 2021, by Haroon Mudaser