رئیس عمومی کمیته سویدن برای افغانستان از برنامه های کمیته سویدن در ولایت وردک دیدار نمود

رئیس عمومی کمیته سویدن برای افغانستان آقای دانیل مدنی از دفتر ساحوی کمیته سویدن درولایت وردک، شفاخانه ولایتی میدان شهر و از مکتب قابله های جامعه در میدان شهربه تاریخ چهارم اکتوبر سال جاری دیدن نمود. آقای مدنی همچنان از بخش های دیگر این شفاخانه مانند بخشهای مراقبت از نوزادان و زایمان ، سلامت مادر و کودک ، بخشهای معاینات سراپا ، سوء تغذیه کودکان و بخشهای لابراتواری بیمارستان در این ولایت دیدار نمود.

آکتوبر 14, 2021, by شکریه صافی