کمیته سویدن برای افغانستان برای ۵۰۰ خانواده آسیب دیده در ولایت پکتیکا بسته های کمکی توزیع نمود 

جولای 3, 2022, by Haroon Mudaser