کمیته سویدن برای افغانستان مرکز آموزشی قابلگی را در چهار ولایت افغانستان ایجاد کرد

آگست 4, 2022, by Munisa Rashid