کمیته سویدن برای افغانستان مرکز آموزشی قابلگی را در چهار ولایت افغانستان ایجاد کرد

آگوست 4, 2022, by Munisa Rashid