یک پروژه آبرسانی به ارزش ۸۲ میلیون افغانی در ولایت تخار افتتاح گردید

پروژه آب رسانی برای 14 قریه پسابند ولسوالی رستاق امروز توسط والی ولایت تخار و داکتر احمد خالد فهیم رئیس برنامه ها و معاون کمیته سویدن برای افغانستان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

اپریل 2, 2021, by SCA